Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 2023-2027

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­företag, trädgårds­företag och rennärings­företag och vill investera i annan verksamhet. Syftet är att utveckla näringslivet på landsbygden för att skapa tillväxt och sysselsättning. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

Länsstyrelsen Blekinge har valt att inte höja minimipoängen över 300 poäng.

Regionala prioriteringar

100 poäng: Ökad lönsamhet

Investeringen ökar företagets förädlingsvärde. Företagets förädlingsvärde är det värde ett företag tillför genom sin verksamhet. Förädlingsvärdet är summan av företagets omsättning (rörelseintäkter), minus kostnader för varor, material och tjänster samt övriga externa kostnader.

100 poäng: Lönsam investering

Investeringen bedöms som lönsam om den har ett positivt nettonuvärde. Nettonuvärdet är nuvärdet minus den totala investeringen. Nettonuvärdet beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft.

100 poäng: Ökad sysselsättning

Företagets sysselsättning ökar efter investeringen. Ökad sysselsättning mäts i timmar. Företagets ökade arbetstimmar beräknas i urvalsmallen för stödet.

100 poäng: Ökad digitalisering

Investeringen leder till ökad digitalisering av företagets olika verksamhetsdelar, som produktionsprocesser och försäljningsmetoder.

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgången är öppen till och med augusti 2023.

Kommande ansökningsomgångar

Nästa ansökningsomgång under 2023:

  • september-november

Inför 2024 kommer vi att lägga till fler ansökningsomgångar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30