Reklamskyltar utmed väg

Om du vill sätta upp en reklamskylt eller informationsskylt vid en allmän väg krävs det tillstånd från Länsstyrelsen, Trafikverket eller kommunen. Det krävs också tillstånd från markägaren.

När krävs tillstånd från Trafikverket och kommunen?

Alla vägar består av en vägbana och ett vägområde. Vägområdet varierar men kan sträcka sig mellan 5–10 meter från vägbanan. Om du vill sätta upp en reklam- eller vägvisningsskylt inom ett vägområde ska du kontakta väghållaren, Trafikverket eller kommunen.

Reklamskyltar, Trafikverket Länk till annan webbplats.

Om du vill sätta upp en skylt inom ett område med detaljplan krävs bygglov. Det kan även krävas bygglov i områden utan detaljplan. Ta kontakt med din kommun för mer information. Du ansöker om bygglov hos kommunens byggnadskontor.

När krävs tillstånd av Länsstyrelsen?

För att få sätta upp en skylt utanför vägområdet behöver du ha tillstånd av Länsstyrelsen. Om du vill sätta upp skylten inom 50 meter från vägområdet prövar Länsstyrelsen hur skylten kommer att påverka trafiksäkerheten och landskapsbilden. Är skylten mer än 50 meter från vägområdet prövar vi enbart hur den påverkar landskapsbilden.

Inom 50 meter från vägområdet

 • Tillstånd krävs alltid enligt paragraf 46 i väglagen. Länsstyrelsen prövar om skylten kan komma att påverka trafiksäkerheten negativt. Innan vi tar beslut tar vi också in synpunkter från Trafikverket.
 • Om skylten inte är tillfälligt monterad (mindre än fyra veckor) gör vi även en prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Här bedömer vi om skylten kan påverka landskapsbilden negativt. Alla tavlor, skyltar, inskrifter eller jämförbara anordningar för reklam, propaganda eller liknande ändamål prövas.

Mer än 50 meter från vägområdet

 • Här krävs bara tillstånd enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
 • Även denna ansökan prövas av Länsstyrelsen.

Ansök om tillstånd för skylt utanför vägområdet

Länsstyrelsen tar ut en ansökningsavgift för sin handläggning enligt följande:

 • Prövning enligt väglagen – 870 kronor.
 • Prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning – 4 600 kronor.
 • Prövning enligt båda lagarna – 5 470 kronor.

Ärendet handläggs först när betalningen har kommit in till Länsstyrelsen.

Vad ska en ansökan innehålla?

 • En karta där skyltens önskade placering är markerad. Av materialet ska det framgå hur långt från vägen skylten ska sättas upp.
 • Förklara syftet med skylten.
 • Fastighetsbeteckning.
 • En ritning av skylten där skyltens mått framgår (höjd, bredd, djup, höjd från marken).
 • Information om utformning (text, typsnitt och storlek på texten, eventuella bilder).
 • Hur skylten ska sättas upp (typ av fundament, stolpars material och dimensioner).
 • Uppgift om det gäller en fast reklambild (vanlig skylt) eller digital samt exempel på reklambild. Om det gäller en digital skylt ska det även finnas uppgift om bildbyte och hur ofta ett eventuellt bildbyte är tänkt att ske.

Avgift och skicka till

Avgiften ska betalas till bankgiro 5042-1312.

Skicka din ansökan till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg

Exempel 1

En kommun vill sätta upp en "Välkommen till kommunen-skylt" vid en av infartslederna. Skylten ska placeras cirka 20 meter från vägen. Om det inte är inom detaljplanelagt område lämnas ansökan till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften är 5 470 kronor eftersom prövningen måste göras enligt både väglagen och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Exempel 2

En förening ska anordna ett evenemang under en vecka och vill sätta upp ett informationsplakat intill en väg. Plakatet ska ställas cirka 40 meter från vägen. Eftersom det rör sig om en tillfällig anordning som inte ska finnas "varaktigt uppsatt" krävs inget tillstånd enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Däremot krävs tillstånd enligt väglagen eftersom det sker inom 50 meter från vägområdet. Ansökan lämnas till Länsstyrelsen tillsammans med ansökningsavgiften på 870 kronor.

Exempel 3

En näringsidkare vill sätta upp en reklamskylt på en åker cirka 70 meter från vägen. Eftersom det är mer än 50 meter från vägområdet krävs inget tillstånd enligt väglagen. Däremot krävs tillstånd enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Ansökan lämnas till Länsstyrelsen tillsammans med ansökningsavgiften på 4 600 kronor.

Exempel 4

En familj ska anordna loppis under sommaren och vill ställa ut en liten skylt bredvid vägen. Eftersom skylten står inom vägområdet krävs tillstånd från väghållaren. En kostnad kan tas ut av väghållaren.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss