Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fyra förorenade områden ska undersökas

Tidigare provtagning vid SJ Kråkviken i Bengtsfors.

Tidigare provtagning vid SJ Kråkviken i Bengtsfors. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Mark som misstänks vara förorenad, men som saknar ansvarig part, kan få statliga bidragsmedel för undersökningar. Tidigare i år beviljades sex sådana områden bidrag för nya undersökningar. Nu har ytterligare fyra områden i länet beviljats medel för nya undersökningar. De kommuner som nu beviljats bidragsmedel är Bengtsfors, Lidköping, Vara och Vänersborg.

Det rör sig om följande fyra objekt.

SJ Kråkviken, Bengtsfors kommun

Träimpregneringsverksamhet från någon gång under 1930-talet till 1951. Objektet har höga halter av arsenik och PAH. Området ligger invid en populär badplats. En förstudie är klar. Huvudstudien är påbörjad men ännu inte slutförd. Trafikverket är huvudman.

Bröderna Wallins Nysilverfabrik, Lidköpings kommun

Silverfabrik med verksamhet under åren 1941-1983. Här användes flera mycket farliga ämnen – exempelvis klorerade lösningsmedel. Fastigheten är idag privatbostad. En förstudie är klar. Huvudstudien är påbörjad men ännu inte slutförd.

Edmans handelsträdgård, Vara kommun

Handelsträdgård mellan 1885 och 1975. Det finns förhöjda halter av metaller vid det nu privata bostadsområdet. En förstudie är klar. Nu krävs en förenklad huvudstudie för att komma fram till bästa möjliga åtgärder.

Flicksäter sågverk, Vänersborgs kommun

Sågverk som varit aktivt i omgångar från 1930 till 1979. Här har det både förekommit doppimpregnering och hanterats farliga ämnen. I närområdet finns bostäder och vattenbrunnar. Krävs en förstudie för att få kunskap om föroreningssituationen.

Fakta

Det är främst kommuner som lämnar in ansökningar om medel till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen gör en regional prioritering av objekten och söker därefter i sin tur hos Naturvårdsverket. Naturvårdverket gör en nationell prioritering och fördelar bidrag till landets länsstyrelser.

Länsstyrelsen arbetar utifrån miljömålet ”Giftfri miljö” med förorenade områden i Västra Götaland.

Giftfri miljö, Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Läs mer om den statliga finansieringen på Naturvårdsverkets webbplats.

Avhjälpande av föroreningsskador, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss