Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny karta visar länets klimat- och miljöarbete

Kartbild över Västra Götaland med färgmarkeringar som visar kommunernas olika åtaganden klimat- och miljöarbetet.

Karta över länet som ger en överblick över kommunernas åtaganden i länets klimat- och miljöarbete.

Kommunerna i länet jobbar aktivt för miljön och klimatet. Ny karta visar deras åtaganden i Klimat 2030 och åtgärdsprogrammet för miljömålen.

Länsstyrelsen Västra Götaland lanserar idag en karta som visar kommunernas arbete inom miljö och klimat i länet. Kartan har sedan tidigare använts för att visa vilka kommuner som åtagit sig att arbeta med de olika åtgärderna i "Åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland". Nu har kartan kompletterats med satsningen "Kommunernas klimatlöften" som genomförs inom kraftsamlingen Klimat 2030.

Källa till inspiration

Kartan visar information från den senaste uppföljningen av åtgärdsprogrammet för miljömålen, vilket är ett mycket bra stöd i det fortsatta miljömålsarbetet i länet.

– För kommunerna kan kartan användas både som inspiration och för att hitta samverkan. Genom att spana på andra kommuners arbete kan de utbyta erfarenheter och lättare få kontakt med varandra, säger Helena Sandmer, miljömålssamordnare på Länsstyrelsen.

Aktivt åtgärdsarbete i kommunerna

Uppföljningen av åtgärdsprogrammet för miljömålen visar att 60 procent av kommunernas åtgärder är genomförda helt eller till hälften. 36 kommuner deltog i uppföljningen. Exempel på åtgärder där kommuner har kommit långt är:

  • Skydd och utveckling av tätorters grönområden
  • Skapande av blomrika miljöer för pollinerare
  • Genomförande av kust- och havsplanering

Inom "Kommunernas klimatlöften" har 48 kommuner anslutit sig till arbetet och tillsammans antagit 811 löften. En första uppföljning av kommunernas klimatlöften görs i början av 2025. Då kommer kartan uppdateras även med den informationen.

Här kommer du till kartan och mer information om uppföljningen:

Aktuell uppföljning – Ett hållbart Västra Götaland, hallbartvg.se Länk till annan webbplats.

Här kan du se vilka som gjort åtaganden inom åtgärdsprogrammet för miljömålen:

Aktörer som inkommit med åtaganden – Ett hållbart Västra Götaland, hallbartvg.se Länk till annan webbplats.

Fakta

Åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022-2025

Länsstyrelsen Västra Götaland och Skogsstyrelsen driver åtgärdsprogrammet för miljömålen som ska vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. Kommuner, luftvårdsförbund, Västra Götalandsregionen och skogliga aktörer deltar i programmet.

Åtgärdsprogrammet för miljömålen:

Ett hållbart Västra Götaland, hallbartvg.se Länk till annan webbplats.

Kommunernas klimatlöften

"Kommunernas klimatlöften" är en satsning inom kraftsamlingen "Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Under 2021 och 2022 har kommunerna i Västra Götaland tillsammans genomfört klimatlöften som beräknas minska utsläppen med drygt 75 000 ton koldioxidekvivalenter.

Inför 2024–2026 har kommunerna i Västra Götaland inkommit med totalt drygt 800 löften. Löftena består av 30 konkreta åtgärder med syfte att minska kommunernas klimatpåverkan.

Kommunernas klimatlöften – Klimat 2030 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss