Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jörgen Peters blir ny länsöverdirektör

Porträttbild på Jörgen Peters som utsetts till ny länsöverdirektör på Länsstyrelsen Västra Götaland. 

Jörgen Peters har utsetts till ny länsöverdirektör för Länsstyrelsen Västra Götaland. Han tillträder sin tjänst den 2 april.

Regeringen har utsett Jörgen Peters till ny länsöverdirektör efter Lisbeth Schultze, som går i pension. Jörgen Peters tillträder den 2 april och kommer närmast från Länsstyrelsen Halland, där han haft motsvarande roll.

– Med Jörgen Peters får vi en kompetent länsöverdirektör, som är väl insatt i våra uppdrag och processer, har ett brett kontaktnät på alla nivåer och som med sin kompetens och erfarenhet kommer att bidra i den för invånarna och medarbetarna så viktiga förändringsresa som länet och myndigheten påbörjat, säger landshövding Sten Tolgfors, tillika civilområdeschef för Västra civilområdet.

Jörgen Peters har en mångårig chefs- och ledarerfarenhet från såväl nationell som internationell verksamhet. Han kommer närmast från tjänsten som länsråd och beredskapsdirektör i Hallands län, en roll han haft sedan oktober 2014. Han har varit vid Länsstyrelsen i Hallands län som beredskapsdirektör och ytterst ansvarig för beredskapsfunktionen sedan januari 2011. Dessförinnan arbetade Jörgen Peters vid Försvarsmakten.

– Jag är mycket stolt och glad över att ha utsetts till länsöverdirektör vid Länsstyrelsen Västra Götaland. Jag ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare jobba med vårt breda uppdrag, inte minst i denna tid med stora utmaningar. Bland annat tänker jag på energifrågorna, den gröna omställningen och civil beredskap, där jag har en särskild erfarenhet att bidra med, säger Jörgen Peters.

Viktigt utveckla samverkan

Jörgen Peters betonar också vikten av att stärka och utveckla samverkan med länets alla aktörer. Han känner ödmjukhet inför de utmaningar länet står inför och poängterar länsstyrelsernas viktiga roll för att driva samhällsutvecklingen framåt.

– Västra Götaland är en välskött och välfungerande länsstyrelse med en god struktur för sitt arbete. Som chef i en så utpräglad kunskapsorganisation är det viktigt att se bredden och att vara lyssnande. Jag är väl bevandrad med våra uppdrag, och känner mig trygg med att jag som chef och ledare i den roll jag nu får kan ge förutsättningar för att vi tillsammans ska bidra till samhällsnytta, säger Jörgen Peters.

Rekryteringen av ny länsöverdirektör påbörjades i höstas och processen har pågått sedan dess. Medan rekryteringen av slutkandidater görs av Länsstyrelsen är det regeringen som tar det slutgiltiga beslutet om vem som får tjänsten. Jörgen Peters tillträder som länsöverdirektören den 2 april.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss