Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gränsöverskridande möte gav mersmak

Både utmaningar och möjligheter lyftes när fem kommuner, två regioner, två länsstyrelser, Svenska kraftnät och Trafikverket samlades under ett tak i Åmål för att prata gränsöverskridande frågor.

– Den omställning vi ska göra på några år kräver att vi pratar samma språk, så det blir tydligt för alla vad vi behöver göra.

Slutkommentaren från Sara Larsson, Bengtsfors kommun, sammanfattade på ett bra sätt den heldag som Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland hade bjudit in till i slutet av förra veckan.

Under dagen presenterades flera lokala initiativ inom regional utveckling, forskning på området och inblickar i statliga myndigheters planering.

– Det blev tydligt att vi står inför många liknande utmaningar och det är lätt att känna sig nedslagen. Men dagen innehöll flera som presenterade spår där det går att jobba vidare och några av föreläsarna hade ett gott driv som verkligen fick det att lyfta, sa Michael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande i Åmål, som kände sig hoppfull.

– Det kan bli en väldig kraft när många kommuner och myndigheter pekar åt samma håll.

Under mötet pekade Ingemar Rosén, kommundirektör i Säffle, på utmaningen i att samordna sig med nationella myndigheter som Trafikverket och Svenska Kraftnät.

– Det handlar inte om myndigheternas regelverk och uppdrag utan om arbetssätt och planeringshorisonter som skiljer sig åt.

För Landshövding Sten Tolgfors är det själva poängen med att ses, för att kunna föra ett konstruktivt samtal om utmaningarna.

– El är industrins nästa utvecklingssteg och arbetet med att få det att fungera är en av mina tre huvudprioriteringar.

Trine Roesgaard Werner från Svenska Kraftnät betonade under sin programpunkt vikten av tidiga dialoger och uppmanade de närvarande att ta kontakt.

– Låt oss prata med varandra i stället för om varandra.

Per Eriksson, andre vice ordförande i Bengtsfors kommunstyrelse, lyfte små enskilda kommuners förutsättningar.

– Ibland är vi för små för att ens klara av att plocka de mindre och lågt hängande frukterna. Då behövs stöd från andra men också nytänkande för att ta till vara lokalt engagemang.
Dagen avslutades med tankar om hur arbetet ska tas vidare. Det blev tydligt att det finns ett behov av forumet, en plats att mötas och finna samarbeten, men också en plats dit andra aktörer, som är med och styr utvecklingen, kan bjudas in.

– Det är ett bra tillfälle att bjuda in statliga myndigheter, som då får möjlighet att möta ett antal kommuner samtidigt som är i ungefär samma situation, säger Sten Tolgfors.
Länsstyrelsen i Västra Götaland planerar att hålla fler möten över länsgränser på andra håll. Ett, längs gränsen mellan Halland och Västra Götaland, är redan inplanerat.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss