Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Örekilsälven har blivit naturreservat

Örekilsälven omgärdad av grönskande lövskog.

Örekilsälven är ett av Västsveriges mest värdefulla vattendrag. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

Det är ett av Västsveriges mest värdefulla vattendrag, omgivet av lövskogsklädda raviner. Ravinerna har få eller inga motsvarigheter i länet. Här finns också lekplatser för lax, ett rikt fågelliv och träget tuggande bävrar till den biologiska mångfaldens fromma. Nu har Örekilsälven och dess vackra dalgång blivit ett naturreservat.

Örekilsälvens dalgång, i Munkedals kommun, är sedan länge ett populärt friluftsområde. Och tacka för det. Älven och omgivande marker är rena himmelriket för både sportfiskare och vandrare.
Men bra kan alltid bli bättre. Med det nybildade naturreservatet i hamn hoppas vi kunna utveckla infrastrukturen för friluftslivet ytterligare.

– Vi vill gärna ha ytterligare en vandringsled i området. Vi har också förhoppningar om att kunna bygga vindskydd, toaletter och parkeringsplatser. Fler ska kunna njuta av den fina naturen vid älven, säger naturvårdshandläggaren Lars-Olof Ramnelid.

Imponerande vattendrag

Örekilsälven är ett imponerande vattendrag. Från Kärnsjön i norr strömmar vattnet i rakt sydlig riktning genom ett lövklätt ravinlandskap. Älven strålar lite längre ner samman med Munkedalsälven, passerar så småningom Munkedals tätort, för att ett par kilometer senare förenas med havet i Saltkällefjorden.

Älven och dess stränder skiftar vid flera tillfällen ansikte under färden söderut. Den bjuder på ömsom forsande, ömsom strömmande partier, och här och var lite lugnare höljor. Växlingarna skapar utomordentligt fina förutsättningar för fisken i området.

– Ja, här finns fortfarande riktigt fina lek- och uppväxtområden för älvens ursprungliga laxstam. Här finns också ål, havsnejonöga, färna och havsöring, berättar Lars-Olof Ramnelid.

Lax, öring och annan fisk har skäl att se framtiden an med tillförsikt. Munkedals kommun har nämligen tagit på sig uppdraget att återställa sten och block som en gång avlägsnades för att få en effektivare flottning längs älven. I projektet ingår även att öppna sidofåror som stängdes i samma veva.

Naturreservatet Örekilsälven är sedan länge (2005) ett Natura2000-område. Alltså en del i det nätverk av skyddade områden som finns inom Europeiska Unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss