Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatklivet öppnar för stöd till vätgastankstationer 12 februari

Logotypen för Klimatklivet och texten Lokala klimatinvesteringar. Mätbara resultat

Mellan den 12 och 21 februari kan du söka stöd för vätgastankstationer längs prioriterade vägar. Klimatklivet kan bevilja upp till 70 procent i investeringsstöd.

Stödet ska gå till publika tankstationer, huvudsakligen för tunga fordon, som är placerade på utvalda sträckor längs det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Syftet med TEN-T är att säkerställa hållbara förbindelser genom hela EU till 2050. De projekt som kan få stöd är de projekt som på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt etablerar vätgastankstationer längs transportnätet.

Läs mer om hur du söker stöd hos Naturvårdsverket

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om hur du söker stöd och vilka vägar i Sverige som finns med bland de prioriterade vägarna.

Stöd för vätgastankstationer längs prioriterade vägar (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Om investeringsstödet Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål än "Begränsad klimatpåverkan" påverkas positivt.

Läs med om Klimatklivet på Länsstyrelsens webbplats

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss