Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen om vikten av samordning för att möta tredubblat elbehov till 2045

Porträttbild på landshövding Sten Tolgfors

Landshövding Sten Tolgfors. Foto: Henrik Brunnsgård

Fem havsbaserade vindkraftsparker, eller sjutton SMR-reaktorer eller två fullskaliga kärnkraftverk. Det är den uppskattade ökningen av elbehovet i Västra Götalands län fram till 2045. Om detta skriver landshövding Sten Tolgfors i en debattartikel inför flera viktiga besök i veckan.

– Inget enskilt kraftslag kommer ensamt att kunna möta hela behovet. Det krävs en mix av olika energislag. Och det finns inte någon utbyggnad av något energislag som inte medför målkonflikter. Utbyggnaden av norrlandsälvarna gjorde det, utbyggnaden av kärnkraften gjorde det och detsamma kommer att ske nu när elproduktionen måste flerfaldigas. Men att rygga för detta innebär förlust av välfärd och arbetstillfällen, liksom industrins nästa utvecklingssteg i Västsverige, skriver Sten Tolgfors.

Det är budskapet i den debattartikel som publicerats inför dels Skaraborgdagen, där deltagarna möts kring möjligheter och utmaningar i en delregion under kraftig utveckling, dels Formel Framtid, en konferens med fokus på kemiindustrins omställning i Stenungsund. Sten Tolgfors deltar på båda evenemangen och kommer att hålla tal.

– I alla sammanhang där jag får möjlighet, vill jag lyfta vikten av samordning och länskänsla; vikten av gemensamt statligt, regionalt och kommunalt ansvar. Det är Västsveriges industriella framtid och tusentals jobb i tillverknings- och fordonsindustrin som står på spel. Industrins tillgång till fossilfri el och kompetent arbetskraft avgör industrins nästa utvecklingssteg och är den gröna omställningens förutsättningar, säger Sten Tolgfors.

Läs debattartikeln i Bohusläningen eller här nedan.

Sten Tolgfors debattartikel i Bohusläningen

Publicerad 24 januari 2024

Västsveriges industriella framtid står på spel

El motsvarande 17 SMR-reaktorer behövs till 2045, menar Sten Tolgfors, landshövding Västra Götaland.

Det är Västsveriges industriella framtid och tusentals jobb i tillverknings- och fordonsindustrin som står på spel. Industrins tillgång till fossilfri el och kompetent arbetskraft avgör industrins nästa utvecklingssteg och är den gröna omställningens förutsättningar. På 10 till 15 år kommer Göteborg och Västra Götalands län att byta ekonomisk struktur. Det är en effekt av industrins elektrifiering av industriproduktion och transporter.

Mycket stora investeringar i batterifabriker och nya industrier planeras runt om i länet. Göteborgs hamn ställer om, sjöfarten ställer om. Raffinaderinäringen vill ställa om. Kemiindustrierna i Stenungsund ställer om. Fordonsindustrin ställer om. Tillverkningsindustrin ställer om. Glasbruk och livsmedelsföretag ställer om. När de stora industriföretagen vill minska sin klimatpåverkan måste underleverantörsledet ställa om.

Västra Götaland hade utan den gröna omställningen kunnat stå inför en svår strukturomvandling när de näringar som bär vårt läns arbetsmarknad och ekonomi avvecklar det fossila beroendet i både produktionsprocesser och produkter. Volvo slutar t.ex. nu att tillverka dieseldrivna bilar och ska endast sälja elektriska bilar från 2030.
I Västsverige står vi inför en betydande möjlighet till ekonomisk utveckling, givet att vi skapar förutsättningar för det.

Den gröna omställningen är näringslivsdriven och utvecklingen snabb; industrins tidsperspektiv är enstaka år. Företagen jämför förutsättningarna för investeringar och etableringar nationellt och internationellt. Två saker är nödvändiga att hantera:

1. Tillgång till fossilfri el till konkurrenskraftiga priser är en förutsättning för industrins elektrifiering och gröna omställning. I den tid vi nu går in i finns ett direkt samband mellan tillgång till el och utvecklingen på arbetsmarknaden. Varje saknad terawattimme betyder förlust av jobb och konkurrenskraft i vårt län.

Enligt RISE går Västra Götalands län från att använda ca 18 terawattimmar (TWh) el idag till 32 TWh redan om sex år – och till 55 TWh år 2045. Sverige dubblar elanvändningen, men Västra Götaland tredubblar den.

Efterfrågan på el ökar i hela Sverige och eftersom 70 procent av elen vi använder i länet kommer utifrån krävs kraftigt utbyggd regional elproduktion och förstärkta ledningsnät. Alla fossilfria produktionsslag behövs– vattenkraft, vindkraft på land och till havs, solkraft, kraftvärme och kärnkraft.

Elbehovets storlek kan översättas med att Västsverige behöver el motsvarande 2 havsbaserade vindkraftsparker, eller 7 stycken SMR-reaktorer, eller 1 fullskaligt kärnkraftverk - redan till 2030. Till 2045 motsvarar det tillkommande elbehovet 5 havsbaserade vindkraftsparker, eller 17 stycken SMR-reaktorer eller 2 fullskaliga kärnkraftverk.

Inget enskilt kraftslag kommer ensamt kunna möta hela behovet. En mix av olika energislag krävs. Det finns ingen utbyggnad av något energislag som inte medför målkonflikter. Så gjorde en gång utbyggnaden av norrlandsälvarna, så gjorde utbyggnaden av kärnkraften och så kommer det bli nu när elproduktionen måste flerfaldigas. Men att rygga för detta innebär förlust av välfärd och arbetstillfällen, liksom industrins nästa utvecklingssteg i Västsverige.

Det finns inget alternativ som gör att de målkonflikter samhället måste klara att hantera de kommande åren för att möta industrins elbehov bortfaller.

2. Elektrifieringens investeringar kommer att efterfråga tusentals anställda och kompetens- och personalbristen i länet måste hanteras.

För att personalförsörja nyetableringarna krävs utbildning. Lärosäten ser ökad efterfrågan på utbildningsplatser. Näringslivsnära utbildningar på gymnasie- och högskolenivå är mycket efterfrågade. Intresset för samverkan mellan näringsliv och utbildning liksom inom forskning och innovation är stort.

Om investeringar inte bara ska ge ökad pendling till länet utan också inflyttning behövs attraktiva bostäder och skolor. Offentliga och privata aktörer behöver skapa förutsättningar på arbetsmarknaden för medföljande.

Det krävs vidgade regionala arbetsmarknader. Stora investeringar t.ex. i Skaraborg och på Hisingen kommer att förändra resmönstren i länet.

Precis som att varje saknad terawattimme el betyder förlorade jobb, så betyder varje tjänst näringslivet inte kan tillsätta förlorad tillväxt och risk för att investeringar sker någon annanstans än här.

Att vårt län kan tillvarata elektrifieringens och den gröna omställningens möjligheter är ett gemensamt statligt, regionalt och kommunalt ansvar.

Den gröna omställningen är berättelsen om vår gemensamma framtid.

Sten Tolgfors
Landshövding

Västsveriges industriella framtid står nu på spel i VG (bohuslaningen.se) Länk till annan webbplats.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss