Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldsjälen Herbert Andersson kämpar för sjön Vikens överlevnad

Man med skog i bakgrunden 

Herbert Andersson är utsedd till en av årets eldsjälar för sitt arbete för sjön Vikens överlevnad.

I över 85 år har Herbert Andersson och hans familj levt sina somrar vid och älskat sjön Viken. Sedan tolv år kämpar han för dess överlevnad efter en avbruten exploatering av den näraliggande mossen. Den kampen har lett till att han har utsetts till en av länets eldsjälar 2023.

Herbert Andersson har lagt ner många ideella timmar för att sprida information om konsekvenserna för sjön Viken med anledning av utsläpp från torvutvinning på Ryholms stormosse.

När han berättar om Viken, fylls rösten av värme.

– Det är min barndoms sjö. Jag var sex år när min far köpte tomt vid Viken och sedan byggde sommarhus där. Underbara Viken, med vattnet som man kunde dricka precis som det var, med massor av fisk. Det är det som drivit mig hela den här tiden.

Utsläpp förorenar sjön

Herbert Andersson var tidigt motståndare till torvbrytningen i den intilliggande mossen. När projektet stoppades återställdes våtmarken, men enligt Herbert Andersson läcker det fortfarande vatten med stora mängder sediment från mossen till sjön. Han och filmaren Björn Obenius har tillsammans under en längre tid sett till att bottnarna i Vikens västra delar har dokumenterats. Med hjälp av båt och drönare har de skaffat sig en tydlig bild av läget.

– Bottnarna är alldeles döda, det är väldigt mycket sediment som far fram och inget grönt. Här måste till något särskilt. Framför allt måste vi stoppa utsläppen så att det inte fylls på med mer sediment.

Tiden är knapp för Viken

Han berättar om vikten av Viken. Om turismen, med Göta kanal och fisket. Om hur sjön hänger ihop med de andra sjöarna och vattentäkterna i området.

Herbert Andersson har hopp om att inblandade parter till slut ska komma fram till något klokt. Länsstyrelsens senaste besked är att återställningen har gjorts enligt gällande uppdrag, samtidigt som man konstaterar att det i dagsläget behöver göras mer för att säkra Vikens vatten.

Men han är otålig. Varken han eller sjön har all tid i världen att vänta.

– Det är bråttom. Syret är så lågt och jag är rädd att det när som helst kan leda till att fisken börjar dö.

En dialog och respekt för allas olika roller är viktigt

Herbert Andersson driver inte sin aktivism på barrikaderna, i stället samlar han information och för samtal med inblandade företag och myndigheter. Svea Skog, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Hovrätten och kommunen är några av dem som samtalat med Herbert Andersson, via telefon, per brev eller på kafferep.

– Jag har aldrig skällt på någon av dem. I ett reportage beskrev ett företag, som var inblandat i torvbrytningen, hur alla hade skällt på dem. ”Den ende som pratat med oss Herbert Andersson”. Konstigt tycker jag, för jag var den som var mest emot torvbrytningen.

Han säger att det handlar om att förstå de olika roller som människor har.

– Mannen i artikeln var företagare och det har jag respekt för. Likadant med länsstyrelsens och Svea skogs personal, säger Herbert Andersson.

Nu senast har han varit i kontakt med en jurist på Naturvårdsverket för att få veta vem man ska vända sig till, när ”alla säger något är fel men inget händer”.

– Jag fick veta att det enda jag kan göra nu, är att gå till Justitieombudsmannen, JO. Det är beskedet jag tar med mig till kommunen nu, för nu är det dags för mig att lämna över.

Han önskar att kommunen ska ta tag i frågan och bjuda in alla delägare i sjön till ett möte för att bestämma hur sjön ska räddas.

– Vi måste stoppa mossen från att vräka ut sitt vatten varje dag.

Motivering

Herbert Andersson är en miljökämpe som i många år lagt ner många ideella timmar för att sprida information om konsekvenserna för sjön Viken med anledning av utsläpp från torvutvinning på Ryholms stormosse. För att få gehör för sin övertygelse om att Vikens västra del tagit skada av utsläpp från mossen och bäckarna i Halna och Tåtorp under de senaste tio åren, har Herbert Andersson låtit filma utvalda partier av sjöbottnen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss