Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mångmiljonsatsning i jakten på PFAS i länet

Grön linje i form av ett landskap och stad i siluett.

Länsstyrelsen har fått 10,7 miljoner kronor för att kunna kartlägga förekomsten av miljögifterna PFAS i länet. Vi kommer att undersöka drygt 100 områden under de kommande åren. Vi börjar redan nu, i höst, med att undersöka sju olika områden. Fyra i Ale kommun och ett vardera i Herrljunga, Stenungsund och Tranemo.

Det rör sig om följande sju objekt:

  • Herrljunga avloppsreningsverk - slamlagun (Herrljunga)
  • INOVYN Sverige AB (Stenungsund)
  • Ekefors Skrothandel (Tranemo)
  • före detta Neste-Polyester (Nol, Ale)
  • Wicanders verkstadsindustri (Älvängen, Ale)
  • WMB/Gullfiber (Älvängen, Ale)
  • Carlmarks textilindustri (Älvängen, Ale).

PFAS är ett samlingsnamn för en stor och komplex grupp på mer än 10 000 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner. Föroreningarna kan komma från många olika källor. Exempelvis industrier, avloppsreningsverk och textilindustrier.

Svårigheten att bryta ner PFAS i kombination med att många av ämnena är vattenlösliga och rörliga i mark innebär att dricksvattentäkter riskerar att bli förorenade under lång tid framöver. Spridningen och exponeringen av PFAS-ämnen sker dessutom under ämnets hela livscykel. Alltså från tillverkning till avfallshantering.

Vi kommer under de kommande åren att ägna oss åt så kallade verifierande provtagningar. Det innebär översiktliga provtagningar för att se om PFAS finns i ett område. Vi ska undersöka jord, ytvatten och grundvatten. Vi kommer däremot inte att göra ytterligare undersökningar i områden som redan är kända för PFAS.

I förlängningen handlar arbetet givetvis om att riskklassa olika områden, prioritera för ytterligare undersökningar och bedöma eventuella behov av sanering.

Bakgrund

Undersökningarna är inte unika för Västra Götaland. Naturvårdsverket har delat ut pengar till samtliga länsstyrelser i landet. Det rör sig i vårt fall om 10,7 miljoner kronor.
Vi har fått ytterligare 17,5 miljoner kronor för provtagning av sediment. Också här rör det sig om cirka 100 områden. I arbetet med inventering av förorenade sediment ska även verifierande fältundersökningar utföras av prioriterade potentiellt förorenade sedimentområden för att få kunskap om föroreningssituationen.
Mer information om PFAS finns att läsa hos Kemikalieinspektionen:

PFAS (kemi.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss