Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt tillträdesförbud vid skredområdet i Stenungsund

förstörd motorväg

Bild: Anders Rudäng

Länsstyrelsen har beslutat om tillträdesförbud vid det skreddrabbade området vid E6 utanför Stenungsund. Det är fortfarande farligt att vistas i området, även om Räddningstjänsten har avslutat sin insats. Marken är instabil och det finns risk för nya skred. Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att respektera avspärrningarna.

Länsstyrelsens beslut om tillträdesförbud börjar gälla när Räddningstjänsten avslutar sin insats i dag klockan 18.00. Beslutet är fattat med stöd av ordningslagen.

Länsstyrelsen bedömer att det är förenat med livsfara att vistas i det skreddrabbade området eftersom marken fortfarande är instabil. Det är inte osannolikt att flera skred kan inträffa. Beslutet om tillträdesförbud gäller tills vidare.

Om händelsen i Stenungsund

Natten den 23 september inträffade ett skred vid E6 i Stenungsunds kommun. Räddningstjänsten har varit på plats och området har varit avspärrat med stöd av lagen om skydd mot olyckor.

Räddningstjänsten, Stenungsunds kommun, Statens geotekniska institut (SGI), Trafikverket, Polisen med flera har haft en löpande samverkan för att analysera läget och planera det fortsatta arbetet. Länsstyrelsen har deltagit i samverkan och stöttat aktörerna i hanteringen. Vi fortsätter samverka med och stödja aktörerna i arbetet med händelsen.

Stenungsunds kommun Länk till annan webbplats.

Statens geotekniska institut - SGI Länk till annan webbplats.

Räddningstjänsten Storgöteborg Länk till annan webbplats.

Aktuell trafikinformation (Trafikverket) Länk till annan webbplats.

Stort skred på E6 i Stenungsund - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss