Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Avfallsbrottslighet ökar i Sverige och kampen mot brottet ska stärkas

Bilden visar avfall

Foto: mostphotos.com

Illegal avfallshantering är ett växande problem både nationellt och internationellt, vilket kan få stora konsekvenser för miljön och för människors hälsa. Risken för upptäckt är liten och straffen är låga samtidigt går det att tjäna stora pengar på avfallsbrottslighet. Länsstyrelsen i Västra Götaland samverkar med kommuner och andra myndigheter för att kraftsamla i kampen mot den ökande avfallsbrottslighet.

Avfallsbrottslighet har blivit ett sätt för kriminella att tjäna pengar på avfallshanteringen. Det finns en tydlig koppling mellan illegal avfallshantering och organiserad brottslighet och även en koppling till ekonomisk brottslighet och arbetslivskriminalitet, enligt Polisen.

- Miljöbrott uppskattas vara en av de mest lönsamma brottstyperna i världen och genererar globalt årligen mellan 110 och 281 miljarder USA-dollar i brottsvinster och i Europa mellan 4 och 15 miljarder Euro, säger Yusra Moshtat, länsmiljöingenjör på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Illegal avfallshantering och andra får ta kostnaden

Avfallsbrottslighet bygger på att man erbjuder att ta hand om och behandla avfall enligt miljökraven till en lägre kostnad än seriösa aktörer. Men man har ingen avsikt att ta hand om avfallet på ett korrekt sätt. Istället gör man sig av med avfallet på olika illegala sätt och tar inte kostnaden för en korrekt omhändertagande. Det kan handla om att man gräver ned avfallet, deponerar det i naturen eller använder det som fyllnadsmassor vid byggnationer. Verksamheten pågår tills man går i konkurs. Kostnaden för att sanera eller bli av med avfallet hamnar så småningom på markägare eller skattebetalarna.

- För att vara så lönsam som möjligt görs brottsligheten på ett organiserat sätt genom att bilda avfallshanteringsföretag. Företaget utgör en bas för den kriminella verksamheten och kan skapa en legitimitet gentemot andra aktörer på marknaden, säger Yusra.

Aktiv samverkan mot avfallsbrottslighet

Under 2021 gav regeringen flera myndigheter i uppdrag att ge en lägesbild och föreslå åtgärder mot den illegala avfallshanteringen. De myndigheter som fick uppdraget var Naturvårdsverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och länsstyrelserna i Norrbotten, Gävleborg, Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Som en följd av kartläggning fick länsstyrelserna i uppdrag av regeringen under 2022 att arbeta aktivt mot avfallsbrottslighet. Ett arbete som görs i samverkan med andra myndigheter som till exempel Skatteverket, Tullverket, Polisen och kommunerna. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten kring avfallsbrottslighet och ge kommunerna stöd i deras arbete.

Misstänkt avfallsbrottslighet – hit kan du vända dig

Länsstyrelsen Västra Götaland vänder sig även till politiker, tjänstemän och allmänhet för att den brottsliga verksamheten ska upptäckas och avbrytas i ett tidigare skede än idag. Detta för att minimera den samhällspåverkan som en omfattande avfallsbrottslighet medför. Misstänker man brottslighet av detta slag kan man vända sig till sin kommun.

Om avfallsbrott på Frihamnsdagarna

Kom och träffa Länsstyrelsen den 1 september på Frihamnsdagarna och diskutera avfallsbrott och hur vi alla kan bidra till att motverka problemet.
Länsstyrelsen Västra Götaland (87) - Frihamnsdagarna Länk till annan webbplats.Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss