Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny utställning om invasiva arter

Leende med Länsstyrelsens logga på tröja framför en dekorativ bild.

Naturum Hornborgasjön satsar nu på en utställning om invasiva arter, berättar naturumföreståndare Malin Herin. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Blomsterlupin, jättebalsamin, amerikansk mink och gul skunkkalla är namn och arter som vi allt oftare stöter på. Invasiva arter är ett stort problem i Sverige. Nu kan du lära dig mer om dem - och hur du kan stoppa spridningen - i en ny utställning på naturum Hornborgasjön.

Invasiva arter är växter, svampar och djur som spridits med människan till Sverige från andra länder. Väl i landet sprider de ut sig, tar över i olika miljöer och konkurrerar på så sätt ut andra arter. De är ett stort hot mot den biologiska mångfalden.

I den nya utställningen ”Våra ovälkomna gäster” får du lära känna några olika invasiva främmande arter. Utställningen är producerad av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Den visas på flera av landets naturum, bland annat på naturum Hornborgasjön där utställningen kommer gå att se resten av året.

Vill sprida kunskap

När Naturvårdsverket i början av 2022 gjorde en undersökning av allmänhetens kunskap om invasiva arter så svarade 8 av 10 att de kände till invasiva arter och vad problemet med dem är. Trots att kunskapen är relativt stor så är förhoppningen att utställningen på naturum ska fördjupa besökarnas kunskap än mer.

Det är en väldigt aktuell utställning. Den är viktig för att vi medvetandegör vad du själv kan göra för att minska spridningen, säger Malin Herin, föreståndare på naturum Hornborgasjön.

Fiska upp invasiva arter

Som en del av utställningen går det att testa sina egna kunskaper om invasiva arter men också prova på att fiska upp dem i fiskedammen.

Vi tror och hoppas att det här är en utställning som kommer engagera många inte bara vuxna utan också barn. Vi har redan sett att besökarna har många egna tankar och erfarenheter om det, säger Malin Herin.

Tre invasiva arter

Jättebalsamin: Storvuxen växt med rosa blommor som kan sprida sig över långa avstånd. Det antingen genom att fröerna skjuts iväg som en katapult eller genom att de sprids i rinnande vatten.

Blomsterlupin: En nordamerikansk växt som sprider sig över stora ytor. Den kan binda näring från luften och gödslar på så sätt marken. Det gör att mer sällsynta ängsblommor försvinner.

Signalkräfta: En art som trivs i sjöar, dammar och vattendrag. Sprider kräftpest vilket gör att den inhemska flodkräftan minskar.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss