Aktuella vädervarningar i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Trettiofemte kommunbesöket: Ale!

Deltagare i kommunbesöket i Ale, från vänster: Ken Gunnesson, ekonomichef, Maria Reinholdsson, kommunchef, Sten Tolgfors, landshövding, Dennis Ljunggren (S) Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande, Lena Malm, avdelningschef på Länsstyrelsens samhällsavdelning, Claes-Anders Bengtsson (KD) Kommunfullmäktiges ordförande.

Deltagare i kommunbesöket i Ale, från vänster: Ken Gunnesson, ekonomichef, Maria Reinholdsson, kommunchef, Sten Tolgfors, landshövding, Dennis Ljunggren (S) Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande, Lena Malm, avdelningschef på Länsstyrelsens samhällsavdelning, Claes-Anders Bengtsson (KD) Kommunfullmäktiges ordförande. Foto: Jimmy Grosch, Ale kommun.

I februari inledde landshövdingen sin turné i alla länets 49 kommuner. Vid midsommar kommer alla utom tio kommuner att ha fått besök. Turnén fortsätter därför en bit in på hösten. Vid varje besök deltar en av länsstyrelsens chefer. Lena Malm, avdelningschef på samhällsavdelningen medverkade på besöket i Ale.

Vid varje kommunbesök pratar jag om grön omställning. De investeringar som planeras i vårt län saknar historisk motsvarighet. Det handlar bland annat om batterifabriker, omställning av petrokemiindustrin och av hamn och sjöfart. Hela länet drar nytta av de investeringar som görs och vi är beroende av varandra. Vi är och ska vara ett starkt län som gör den här betydelsefulla omställningen tillsammans. Det är viktigt att vi skapar en länskänsla, säger landshövding Sten Tolgfors.

Efter landshövdingens inledande dragning om den gröna omställningen, följde samtal om länets civila försvar, om infrastruktur och om olika investeringar i länet.

Ale kommun är min kontaktkommun och det var ett fint tillfälle att presentera oss för varandra. Ett bra och positivt besök, säger Lena Malm, avdelningschef på Samhällsavdelningen. Ales återkoppling till oss är att samarbetet blivit allt bättre. Kommunledningen lyfte frågan om närheten till älven, och förstärkningsarbete av älvstranden. På träffen lyfte de också behovet av marksanering eftersom det finns stor mängd förorenad mark i kommunen, särskilt i Älvängen, där det tidigare har legat en batterifabrik. Återvunna batterier, som tidigare samlats in har då krossats och använts som markutfyllnad på många platser i kommunen. Detta har inneburit och innebär stora kostnader och mycket jobb för kommunen och markägare.

Det är en omställning med flera olika dimensioner, förklarade landshövdingen och exemplifierade med havsbaserad vindkraft, utbyggda elnät och en förbättrad infrastruktur. Stora investeringar görs i vårt län. Därför är kommunernas samarbete oerhört viktigt, de stora satsningarna ger dessutom ringar på vattnet för en positiv utveckling av vårt län.

Maria Reinholdsson, kommunchef i Ale och Sten Tolgfors, landshövding.

Maria Reinholdsson, kommunchef i Ale och Sten Tolgfors, landshövding. Foto: Jimmy Grosch, Ale kommun

Länsstyrelsen är viktig som regional myndighet för kommunen avseende bland annat samhällsplanering och civil beredskap. Vi behöver ha ett gott samarbete och förståelse för varandras uppdrag och ansvar. Mötet speglade regionens gemensamma möjligheter och utmaningar och de krav på samarbete och samordning som krävs för att möta de stora frågorna som elektrifiering, vattenförsörjning, infrastruktur och arbetet för en uthållighet och robusthet, säger Maria Reinholdsson, kommunchef i Ale.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss