Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

13- 16 maj 2024 klocka 09.00 - 15.00

Regional samverkanskurs inom civil beredskap

Bilden symboliserar olika aktörer som samverkar vid en samhällsstörning.

Välkommen att anmäla dig till vårens regionala samverkanskurs (RSK). Kursen ska öka förmågan till samordning och inriktning mellan länets aktörer i civil beredskap.

Kursen ger dig en djupare förståelse för olika aktörers roller och ansvar och vilka samverkansformer som finns inom Västra Götalands län. Vi utgår från ett regionalt och lokalt perspektiv på samverkan.

Kursen bygger på aktivt deltagande från kursdeltagarna. Flera externa föreläsare bidrar till aktualitet och bredd.

Kursledning:
Matthias Johansson och Carin Nero, enheten för samhällsskydd och beredskap vid Länsstyrelsen Västra Götaland.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal i relevanta funktioner från organisationer som normalt sett samverkar vid samhällsstörningar.

Kursinbjudan har bland annat skickats till representanter från länets kommuner, kommunal räddningstjänst, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Västra Götalandsregionen, Sjöfartsverket, Tullverket, Kustbevakningen, SOS Alarm AB, Försvarsmakten, Sveriges Radio, Trafikverket, Migrationsverket, Statens geologiska institut, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Krav på förkunskaper

Du ska ha god kännedom om den egna organisationens roll och ansvar i beredskapssystemet. Inför kursen ska du ha gått MSBs webbutbildningar inom krisberedskap och totalförsvar:

Samhällets krisberedskap - webbkurs (msb.se) Länk till annan webbplats.

Totalförsvar – ett gemensamt ansvar (msb.se) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen kan också komma att skicka förberedande material till dig som är anmäld till kursen.

Praktisk information

Antalet kursdeltagare är begränsat till 30 personer. Länsstyrelsen gör ett urval utifrån arbetsställe, för att få en så bred representation från länets aktörer som möjligt.

Tid och plats

Kursen omfattar fyra dagar, måndag 13 maj till torsdag 16 maj 2024. Kursen hålls på Hotell Bohusgården i Uddevalla.

Kostnad

Kursavgiften är 6 800 kronor, exklusive moms. I avgiften ingår kursmaterial samt helpension måndag till och med torsdag.

Återbud enligt hotellets gällande avbokningsregler. Platsen går att överlåta efter dialog med kursledning.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan senast den 22 mars 2024. Deltagarbekräftelse skickas ut senast 31 mars.

Program och deltagarförteckning skickas ut innan kursstart.

Frågor

Om du har några frågor om kursen är du välkommen att kontakta kursledarna. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Var:
Hotell Bohusgården, Nordens väg 6, Uddevalla
Kostnad:
6 800 kronor (exklusive moms).
Sista anmälningsdag:
05 apr 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig mejladress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du ska anmäla flera personer behöver du gå in på sidan manuellt efter varje anmälan. Uppdatera inte sidan och tryck inte på tillbaka-knappen. Då finns risk att du anmäler dig själv flera gånger.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 5 april klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss