Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mariedalsån

Mellan Lundsbrunn och Källby har Mariedalsån skurit djupt ner i lätteroderade jordarter. En vandringsstig slingrar sig fram i bäckravinen och längs denna finns informationsskyltar uppsatta.

Längs med ån finns partier som domineras av örtrik granskog. Delar av granskogarna är gamla. I dessa är grova granar ganska vanliga, liksom lågor och högstubbar. Här finns bland annat hasselmossa, gullpudra, skavfräken, harsyra, blåsippa, strutbräken och skogshakmossa. I flera grova granar vid ån har också ingångshål av den rödlistade skalbaggen granbarkgnagare observerats. 

Ravinsluttningarna är till största delen beklädda med urskogsartad lövblandskogar. Längst ner i åravinen dominerar klibbal, gråal och ask på den fuktiga marken. Små partier av denna skog på öar i ån och längs åkanten är tidvis översvämmad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Mariedalsån men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • på land framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
  • plantera in växt- eller djurart med undantag för av Länsstyrelsen tillståndsgiven utsättning av öring
  • elda
  • fånga eller samla in ryggradslösa djur till exempel insekter
  • samla in mossor och lavar
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2016
Areal: Cirka 26 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götaland
Kommun: Götene

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss