Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Ljungås

Ljungås skogsbondehemman är en komplett bevarad brukningsmiljö med hus, åkrar och betad skog, omnämnt i jordeboken redan 1613. Nuvarande gränser tillkom vid storskiftet 1804.

Mangårdsbyggnaden, som ligger på en höjd, byggdes kring sekelskiftet 1800. Huset är en parstuga, även kallad långloftstuga. Byggnaden är i 1,5 våning, timrad med stående lockpanel. Den har två så kallade bislag; förstukvistar, uppburna med konsoler och två sittbrädor. Därutöver har huset välvda tak, täckta med spån.

Ladugården föll samman på 1950-talet. Den har ersatts med en tidstypisk ladugård från Kärnhult, Nårunga, uppförd första gången 1871. Lillstugan kan tidigare ha varit undantagshus från 1864. Det huset var 12 meter långt och 5,4 meter brett, mått som väl stämmer med lillstugans.

Oskar på Ljungås

Oskar Andersson föddes 1899 och levde hela sitt nittioettåriga liv på Ljungås. När han gick bort blev hans systers barnbarn Ingela Sjöberg ägare till Ljungås. Hon önskade att Oskars livsverk skulle bevaras. Efter hårt arbete från bland annat Naturskyddsföreningen och kommunen kunde reservatet invigas i juni 1993.

Odling och slåtter

Åkrarna på Ljungås är i stort sett oförändrade sedan slutet av 1800-talet. Ängarnas gräs togs tillvara av Oskar – den siste bonden – så länge han hade kor. Numera har äng och hage restaurerats och hålls öppna med slåtter och bete. På delar av åkern odlas åter den gamla tidens växtslag. På vallen och i skogen betar kor och i hagen håller fåren slyet borta. I väster, mellan åker och skog, ligger ett sluttande källkärr med rik växtlighet.

Skogen

Den äldsta, 130-åriga, skogen i Störtaredsdalen kan ha uppkommit genom skogsodling eller som självsådd vid en minskning av skogsbetet. Här lämnas nu skogen att fritt utvecklas till nytta för de växt- och djurarter som behöver en friväxande skog. I de bördigare delarna av dalen har betet pågått fram till 1960-talet. Frånsett ett mindre område med kulturskog präglas den övriga skogen nu åter av betesskogsbruk och plockhuggning för bränsle, husbehovsvirke och timmer för avsalu.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Ljungås naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon (gäller ej för särskilt anvisade och iordningställda platser inom naturreservatet)
  • rida
  • medföra okopplad hund
  • göra upp eld
  • tälta
  • anordna orienteringstävling eller -kontroll, skyttetävling eller liknande
  • plocka eller gräva upp växter (gäller även lavar, svampar och mossor).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1993
Areal: cirka 52 hektar
Naturvårdsförvaltare: Stiftelsen Ljungås
Kommun: Vårgårda

Ljungås är ett kommunalt naturreservat.

Hitta hit

Reservatet ligger i Vårgårda kommun utefter vägen Nårunga - väg 180. Där finns också parkeringsplats och informationstavla.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss