Gäddevik

Foto: Catharina Larsson

Gäddevik ligger vackert vid Östra Öresjöns västra strand. Området är omväxlande med lövskog, gamla grova lövträd, bergssluttningar, öppna marker och underbar sjöutsikt.

Området är ett trevligt utflyktsmål. Här finns goda möjligheter till bad från sandstrand eller släta stenhällar. Vid sjön finns några grillplatser och härifrån har man fin utsikt över sjön och trevliga fikaplatser. Det finns en del vägar och stigar i området, och ytterligare några ställen ska kompletteras med spång och stig så det blir lätt att promenera runt reservatet.

Liten promenad från parkeringen

Lövskogen är mestadels gles och lätt att gå i, men terrängen i skogen är på vissa håll ganska kuperad. Parkeringsplatsen ligger cirka 300 meter norr om reservatet vid en vägbom, så man får gå en liten bit längs vägen för att ta sig till området. Det går inte att köra bil hela vägen fram.

Gamla lövträd

Områdets främsta naturvärden är knutna till de gamla grova ekarna och bokarna, som är livsmiljö och matställen för många fåglar, insekter, svampar, lavar och mossor. Lövskogen består huvudsakligen av ek med inslag av andra lövträd, tall och gran. I de branta bergssluttningarna finns gott om stora stenblock.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Gäddeviks naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande. Gäller inte mark- och sakägare vid skötsel av fastigheter, djur, anläggningar med mera
 • utplantera växt- eller djurart
 • göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisad plats
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen
 • samla in mossor, lavar, insekter, svampar med undantag för matsvampar och gräva upp kärlväxter
 • skada eller göra åverkan på levande träd och buskar
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • medföra okopplad hund. Gäller inte jakträttsinnehavare vid jakt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 2010
Areal: cirka 22 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Mark                

Hitta hit

Reservatet ligger söder om Kinna, cirka fem kilometer öster om samhället Berghem vid väg 41.

Länk till karta med vägbeskrivning (eniro.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss