Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kleven

Kleven ligger på Gerumsbergets nordvästra sluttning, en dryg halvmil öster om Falköping. I ett område med vidsträckta lövskogar. I naturreservatet finns extremrikkärr, rasbranter, ädellövskog, sumpskog, bäckraviner och öppna betesmarker. Och den sällsynta luktsporren.

Klevens naturreservat består av ett äldre, igenväxande kulturlandskap, en gång i tiden betydligt mer öppet. Markerna har successivt växt igen, och idag består större delen av området av lövskogar.

I vissa delar av branterna har inget skogsbruk ägt rum under lång tid. Det finns gott om olika sorters träd och rikligt med död ved i olika nedbrytningsstadier.

Naturreservatet är botaniskt rikt. Här kan du hitta arter som blåsippa, skogsbingel, myskmadra, svart trolldruva, kransrams och vårärt.

Nedanför branten, där marken planar ut, har ett par källmyrområden bildats. Svartarpskärret är ett extremrikkärr i det södra källmyrområdet. I det norra området ligger Klevängen omgiven av lövsumpskog. Här växer den sällsynta luktsporren. Som ibland också går under namnet doftyxne.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Klevens naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • skada döda liggande och stående träd
  • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
  • gräva upp växter eller växtdelar
  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon eller cykla
  • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar, insekter och svamp med undantag av bär och matsvamp
  • anordna läger eller idrottstävling som omfattar fler än 100 deltagare.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2005
Areal: 20 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet nås från vägen mellan Tiarp och Mularp.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss