Attebo

tallar, döda trädstammar

Attebo naturreservat består i huvudsak av gammal och orörd barrskog, men här och var gör lövskog och fuktstråk inbrytningar. En bäck har också mejslat väg genom områdets sydvästra del. I de fuktiga partierna trivs den vackra missnen, medan den sällsynta sotlaven föredrar torrare marker.

Illustation av spillkråka

Spillkråka. Illustration: Niklas Johansson

Sotlaven har ett träffande namn. Laven sotar nämligen ner alla som inte kan hålla fingrarna i styr. Sotet består av svarta sporer som fruktkropparna skickar iväg när du petar på laven.

Svart är också spillkråkan, som är vår största hackspett. Den kolsvarta fågeln trivs gott i de gammelskogar som erbjuds i Attebo.

Förr var det vanligt att släppa boskapen på bete i skogen. Det går fortfarande att se rester av skogsbetet i Attebo, trots att djuren sedan länge är borta. Spåren lever vidare i luckor och former.


Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Attebo naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

 • framföra motordrivet fordon
 • bryta kvistar, fälla eller på
  annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
 • elda
 • utplantera växt- eller djurart
 • samla in insekter, lavar och
  mossor
 • cykla
 • anordna lägerverksamhet
 • anordna idrottstävling.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Text