Stöd till hyresbostäder och bostäder för studenter

Det går inte att söka stöd till hyresbostäder och bostäder för studerande.

Stödet är stängt

Det går inte att söka stöd till hyresbostäder och bostäder för studerande. Stödet är under avveckling sedan 2021. I budgeten för 2023 har riksdagen tillfört pengar för stöd. Det finns pengar för att betala ut stöd till alla projekt som fått ett första beslut om stöd före den 31 december 2022.

Ändrade regler från 9 april 2024

De ändrade reglerna innebär att:

  • Länsstyrelsen får inte höja det beviljade preliminära stödbeloppet. Detta gäller såväl vid omprövning som vid beslut om utbetalning.
  • Ett beslut om förlängning får inte innebära att projektet ska färdigställas senare än att en komplett ansökan om utbetalning har kommit in till länsstyrelsen senast den 1 september 2027.

Du har överklagat ditt beslut

Om du har överklagat Länsstyrelsens beslut kommer det att prövas. Det påverkas inte av att stödet avvecklas. Det finns pengar för de ärenden som blir ändrade.

Har du frågor om ditt överklagade ärende ska du kontakta Boverket.

Ansökan om utbetalning

En ansökan om utbetalning ska ha kommit till Länsstyrelsen senast sex månader efter att byggprojektet är färdigt.

Om ditt projekt är färdigt innan du har fått beslut om stöd från oss gäller en annan tid. Din ansökan om utbetalning ska då ha kommit till Länsstyrelsen inom två månader från datumet för ditt beslut om stöd.

Om du har ansökt om stöd via Boverkets e-tjänst

Beslutet om stöd finns i e-tjänsten och där finns även en länk till ansökan om utbetalning.

Om du har ansökt om stöd på pappersblankett

Blanketten för utbetalning är bifogad till det beslut om stöd som Länsstyrelsen har skickat till dig.

Tillsyn och återbetalning

Länsstyrelsen följer upp och utvärderar stödet. Vi har tillsyn över att du följer villkoren för stödet.

Om du fått stöd med pengar från EU ska Ekonomistyrningsverket och kontrollorgan från EU följa upp det. De kan begära uppgifter från dig. Det kan också bli utredningar, kontroller på plats och inspektioner. Det står i ditt beslut om stödet är finansierat av pengar från EU.

Om det vid tillsyn och kontroller framkommer att stödet till exempel har betalats ut felaktigt kan du behöva betala tillbaka stödet.

Next Generation EU finansierar

Stödet finansieras delvis genom pengar från EU:s återhämtningspaket Next Generation EU. Paketet ska bidra till att reparera ekonomiska och sociala skador efter covid-19. Det står i ditt beslut om stödet finansieras genom Next Generation EU.

EU-logotyp för Next Generation EU

Kontakt

Planering och boende

Telefon: 010-224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss