Bidrag för bostäder

Sök bidrag som privatperson för att energieffektivisera ditt hus eller för att som organisation bygga eller renovera bostäder.

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Du som äger och bor i ett småhus som värms upp med el eller gas kan ansöka om att få bidrag för att genomföra vissa energieffektiviserande åtgärder.

Stöd till bostäder för äldre

Vill du bygga eller renovera bostäder för äldre personer? Eller göra fastigheten lättare att bo i för äldre? Då kan du ansöka om bidrag för det.

Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Det går inte längre att söka stöd till energieffektivisering i flerbostadshus. Du som har fått beslut om stöd ansöker om utbetalning när åtgärden är färdig. Länsstyrelsen följer upp och utvärderar stödet.

Stöd till hyresbostäder och bostäder för studenter

Det går inte att söka stöd till hyresbostäder och bostäder för studerande. Du som har fått beslut om stöd ansöker om utbetalning när åtgärden är färdig. Länsstyrelsen följer upp och utvärderar stödet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss