Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Barnpilot - ett stöd när barn far illa

Barnteckning

Att våga se och agera när barn far illa är det som barnpiloterna i Västerås utbildas för. Det är FN:s barnkonvention som ligger till grund för.

Länsstyrelsen i Västmanland har för närvarande tre utbildade barnpiloter med extra kompetens för att fungera som barnombud och för att försvara barns rättigheter. I sitt dagliga arbete som djurskyddshandläggare ställs de ibland inför situationer där misstanke om att barn far illa kan uppstå. Det finns nämligen en koppling mellan våld i nära relationer och våld mot husdjur. När djur utsätts för våld ökar risken för att även människor i hushållet hamnar i farozonen, och när människor är utsatta ökar risken för att även djur i hemmet kan drabbas.

En stor del av de orosanmälningar som vi gör handlar om miljön som barnen hålls i, och olika typer av missbruk och psykosocial ohälsa hos föräldrarna, säger djurskyddshandläggaren Ylva Nilsson på länsstyrelsen i Västmanland.

Som Barnpilot kan man göra en orosanmälan till kommunens socialförvaltning, som sedan genomför en utredning.

Det handlar om att våga se och agera när barn far illa eller riskerar att göra det. I Västmanland har Barnpilotverksamheten är ett samarbete mellan Västerås stad, regionen och polisen som riktar sig till alla som arbetar med barn, avslutar Ylva Nilsson.

Barn ska inte fara illa och Sverige var ett av de länder som tidigt skrev under FN:s barnkonvention. Trots detta vet många fortfarande inte mycket om den eller vilka rättigheter barn faktiskt har. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som fastslår att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den omfattar 54 artiklar som alla är lika viktiga och bildar en helhet.

Barnkonventionen och Agenda 2030 kompletterar varandra

Agenda 2030 ingår i Länsstyrelsen Västmalands läns strategiska arbete och verksamhetsplanering.
Vi arbetar för att bidra till att uppfylla målen i den globala agendan, tillsammans med regionala och lokala aktörer. 48 av de 169 delmålen är direkt relevanta för att stärka barns rättigheter.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss