Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hjälmarlandskapet föreslås bli biosfärområde

Flygbild av sjön Hjälmaren

Länsstyrelsen i Västmanland är delaktig i utvecklingen av Hjälmaren när landskapen runt sjön föreslås att bli Sveriges nästa biosfärområde.

Örebro kommun har tillsammans med andra berörda myndigheter och aktörer utrett förutsättningarna för att bilda ett biosfärområde kring Hjälmaren. Förutsättningarna har nu sammanställts i en förstudie som kommer lämnas in som en ansökan till den nationella biosfärkommittén.

Hållbar utveckling

Ett biosfärområde är ett av Unesco utsett område där nya metoder för hållbar utveckling testas och implementeras i bred samverkan mellan myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. Syftet med biosfärområden är att förbättra relationen mellan människan och vår livsmiljö genom att bidra till system och metoder där ekologisk hållbarhet går hand i hand med ekonomisk och social hållbarhet.

Gemensamt arbete

Ett biosfärområde innebär inget juridiskt skydd eller juridiska åtaganden, utan är en resurssatt modell där det blir möjligt för myndigheter, näringsliv och civilsamhälle att hitta gemensamma lokala lösningar på globala problem.

Representanter från 47 olika organisationer, myndigheter, lärosäten, markägarorganisationer och civilsamhälle, har deltagit i förstudieprocessen som inleddes under hösten 2023. I förstudieprocessen har vi tillsammans identifierat vad ett biosfärområde i Hjälmarlandskapet ska arbeta med, vilken geografisk avgränsning området ska ha och hur arbetet kan bedrivas.
I processen har sex möjliga fokusområden och ett stort antal insatser för biosfärområdet identifierats:

  • Mark- och vattenanvändning
  • Ekosystem och biologisk mångfald
  • Lärande och kunskapsuppbyggnad
  • Livsmedelsförsörjning
  • Landsbygdsutveckling
  • Besöksnäring och friluftsliv

Geografiskt föreslås biosfärområdet omfatta kommunerna Arboga, Eskilstuna, Katrineholm, Vingåker och Örebro. På sikt är målsättningen att engagera fler kommuner inom Eskilstunaåns avrinningsområde i biosfärinitiativet.

Förening samordnar utvecklingen

I februari 2024 bildades den ideella föreningen Hjälmarsamarbetet av Arboga kommun, Eskilstuna kommun, Katrineholms kommun, Vingåkers kommun, Örebro kommun, Länsstyrelsen Södermanland, Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Örebro län, Destination Eskilstuna, +Katrineholm och Örebrokompaniet. Föreningens ändamål är att samordna deltagande organisationers arbete och tanken är att föreningen ska vara huvudman för biosfärområdet och att de organisationer som vill vara en del av biosfärområdet blir medlemmar i föreningen.

Biosfärområden i världen

I dagsläget finns det 748 biosfärområden fördelade på 134 länder. I Sverige finns sju biosfärområden, till exempel Vattenriket i Kristianstad och Blekinge Arkipelag. Biosfärområden ingår i ett globalt nätverk där samverkan sker på flera olika nivåer.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss