Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beredskapen för extremväder behöver förbättras

Svartån svämmar över vid Fläckebo hösten 2023

Svartån vid bron i Fläckebo i mitten av augusti 2023. Foto Kerstin Alvinge

Det behövs fler konkreta åtgärder för att förebygga riskerna vid skyfall och andra extremväder. Samtidigt har kommuner och räddningstjänster bra kontroll på var de främsta sårbarheterna finns. Det visar Länsstyrelsens utredning av skyfallen över Västmanlands och Uppsala län natten 1–2 september 2023.

Samhällen, infrastruktur, lantbruk, samhällsviktiga verksamheter och bostäder är ofta belägna nära vattendrag. Vattnet eroderar marken och förhöjer risken för ras och skred vilket även kan bilda dammbrott med katastrofala samhällskonsekvenser.

- Vi behöver öka takten när det gäller att förbereda våra samhällen för extremväder. Det gäller kommuner och offentliga organisationer, men även enskilda företag och fastighetsägare har ett tydligt ansvar att säkra sina verksamheter och byggnader, säger landshövding Johan Sterte.

Förebyggande åtgärder kan handla om att diken, invallningar och vattendrag kräver rensning, muddring och anpassningar för att hantera de extrema flöden som kommer att bli allt vanligare på grund av klimatförändringarna. Ansvaret ligger ofta på markägaren medan kommuner och länsstyrelser ansvarar för samordning, tillsyn och att höja kunskapen hos de berörda. Det finns statliga medel att söka för förebyggande åtgärder.

- Tyvärr ser vi också att alla invånare inte inser allvaret med riskerna för skred och ras. Vid flera tillfällen trotsade människor i området avspärrningar. Det kunde ha fått livshotande konsekvenser, fortsätter Johan Sterte.

Det övergripande syftet med utredningen har varit att skapa en helhetsbild av händelsen. Utredningen har också föreslagit åtgärder för att öka länets förmåga att hantera liknande händelser i framtiden. Länsstyrelsen fick uppdraget att utföra utredningen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Rapport: Utredning av översvämningarna i Västmanlands och Uppsala län i september 2023 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss