Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny strategi för arbetet med jämställdhet i länet

Bilden visar omslaget till Jämställdhetsstrategi för Västmanlands län.

Länsstyrelsen har i samråd med länets aktörer tagit fram en ny strategi för hur Västmanlands arbete med jämställdhet ska intensifieras. Länet har tidigare haft två strategier på området, en för de fem första jämställdhetspolitiska delmålen och en annan för det sjätte delmålet ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra”. Länsstyrelsen har nu valt att sammanföra dem till en: Jämställdhetsstrategi för Västmanlands län – En strategi för samtliga jämställdhetspolitiska delmål 2024 – 2027.

Strategin vänder sig till kommuner, statliga myndigheter, näringsliv, region och civilsamhälle och Länsstyrelsen uppmuntrar nu alla aktörer att ansluta sig till strategin. Att ansluta sig till strategin innebär att anta en viljeinriktning och att bidra till strategins måluppfyllnad och vision. Visionen Ett jämställt Västmanland fritt från våld syftar till att länets alla aktörer tillsammans strävar efter att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Vi ser aktörernas anslutning till strategin som en viktig signal om att aktören har viljan och ser behovet av att arbeta med jämställdhet. Vi har förståelse för och är väl medvetna om att alla aktörerna har olika möjligheter utifrån både resurser och sina olika uppdrag att bidra till arbetet. Men vår förhoppning är att man ansluter sig och så för vi dialoger med aktörerna under arbetets gång, säger Therése Clifford, utvecklingsledare på Länsstyrelsen.

Strategin utgår från samhandling i prioriterade problemområden för att bättre kunna hantera de komplexa jämställdhetsutmaningar som finns i länet, och som ingen enskild organisation kan lösa själv. Prioriteringar av områden görs i samråd med länets aktörer, bland annat via samverkansrådet för social hållbarhet. Att ett område är prioriterat innebär att Länsstyrelsen lägger extra resurser på just det eller de områdena, och ansvarar för att hålla ihop arbetet för de som vill vara med och lösa problemet.

Vi ser mycket fram emot att starta arbetet med den nya strategin tillsammans med länets aktörer. Vi har i samråd med bland annat samverkansrådet för social hållbarhet kommit fram till att vi ska prioritera tre problemområden under 2024. Dessa är utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden, att systematisk upptäcka våld som även inkluderar våld som arbetsgivarfråga och våldsförebyggande arbete riktat till barn och unga, säger Dennis Nyström, utvecklingsledare på Länsstyrelsen.

Jämställdhetsstrategi för Västmanlands län Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss