Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Turbinhuset blir byggnadsminne

Turbinbron och turbinhuset under sommaren

Foto: Isa Lindqvist

Länsstyrelsen har beslutat att Turbinhuset och kraftverksdammen vid Turbinbron i centrala Västerås blir byggnadsminne. Syftet är att bevara en viktig del av Västmanlands industrihistoria till eftervärlden.

Turbinhuset och dammanläggningen vid Svartån i Västerås byggdes 1891 av Västerås stads dammbyggnadskommitté. Syftet var att få det nybildade bolaget ASEA att etablera sig i Västerås. Dammen gav en mer konstant vattenkraft.

– Det här är en del av ursprunget till att Västerås och Västmanland än idag är Sveriges energicentrum med flera företag och tusentals anställda. Det känns därför extra bra när vi nu byggnadsminnesförklarar en sådan viktig milstolpe i Västmanlands historia, säger landshövding Johan Sterte.

Utrustningen och generatorerna i Turbinhuset har renoverats och bytts genom åren. Verket var i drift fram till slutet av 1950-talet. Byggnaden stod sedan oanvänd fram till 1974. då den restaurerades och byggdes om till ett körbart museiverk. Kraftverket är sedan 1990-talet åter i bruk. 1995–96 installerades två moderna turbiner bredvid den äldre utrustningen.

När byggnaden uppfördes ägnades stor omsorg om Turbinhusets arkitektoniska utformning och byggnaden tillhör ett fåtal arkitektritade maskinhus från 1800-talet. Formspråket är enkelt men elegant och den röda tegelfasaden med rundbågiga motiv smälter väl in i miljön vid slottet. Turbinhuset är Västmanlands 51a byggnadsminne.

Foto: Kerstin Alvinge

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss