Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om två nya naturreservat

Länsstyrelsen i Västmanlands län har den 23 november 2023 fattat beslut om bildande av naturreservaten Trummelsbergsskogen och Landsberget i Fagersta kommun.

Syftet med skyddet är bland annat att bevara biologisk mångfald och tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligen. Skrivelsen med överklagandet skall ha inkommit till Länsstyrelsen i Västmanlands län, antingen via e-post; vastmanland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen i Västmanlands län,721 86 Västerås, senast den 18 december. Ange respektive reservatsbesluts diarienummer, för Trummelsbergsskogen 511-1399-2022 och för Landsberget 511-2095-2016.

Beslut om naturreservatet Trummelsbergsskogen med bilagor Pdf, 7.9 MB.

Beslut om naturreservatet Landsberget med bilagor Pdf, 9.4 MB.

Besluten finns även tillgängliga på Länsstyrelsen i Västmanlands län, Receptionen, Västra Ringvägen 1, Västerås, tel. 010-224 90 00.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss