Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Konstaterat fall av fågelinfluensa i Västmanland

Foto av skrattmås i vatten

Foto: Pixabay

I slutet av juni påträffades ett fyrtiotal självdöda fåglar vid avloppsreningsverket i Västerås. De flesta var kajor, men det fanns också skrattmåsar bland de döda fåglarna. Efter provtagning och analys har Statens veterinärmedicinska anstalt konstaterat fågelinfluensa av typen H5N1 hos en skrattmås. Inga ytterligare döda vilda fåglar eller tamfåglar har rapporterats i länet.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smitta till människa som mycket låg, men som en generell regel bör du ändå undvika kontakt med sjuka eller döda fåglar. Det är alltid viktigt med god handhygien, speciellt efter kontakt med djur. Husdjur bör inte vistas i närheten av döda eller sjuka fåglar.

Om du hittar en död fågel

Om du hittar en död eller sjuk fågel kan du rapportera in fyndet till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) via deras digitala formulär.

Rapportera sjuka/döda vilda djur, SVA Länk till annan webbplats.

  • Beroende på var fågeln ligger kan du också göra något av följande:
  • Låt fågeln ligga kvar. Att vilda fåglar dör är en naturlig företeelse.
  • Gräv ner fågeln så att inga andra djur kommer åt den.
  • Om fågeln är liten eller om du inte kan gräva ner den kan du lägga den i en vanlig plastpåse (fylld till max hälften så att påsen kan knytas ihop ordentligt). Lägg sedan påsen i ytterligare en plastpåse som du också försluter noga. Släng den i soporna tillsammans med annat brännbart material.

Observera! Om du hanterar döda fåglar ska du använda handskar och tvätta händerna efteråt.

Tamfåglar

Du som är hobbyhönsägare eller fjäderfäproducent bör gå igenom dina smittskyddsrutiner för att förhindra smitta från vilda fåglar eller deras avföring.

  • Var uppmärksam på dina fåglar och håll dem borta från vilda fåglar.
  • Ge dina fåglar foder och vatten inomhus eller under tak.
  • Om dina fåglar visar tecken på sjuklighet eller ökad dödlighet är det viktigt att du kontaktar en veterinär.

Du kan hitta information om hur du skyddar dina fåglar mot smitta på Jordbruksverkets webbplats:

Sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens hos fjäderfän, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss