Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

3,7 miljoner till
investeringar i länets jordbruk

Grusväg på landsbygden Foto: Kerstin Alvinge

Länsstyrelsen har beviljat stöd på 3,7 miljoner kronor till jordbrukare i Västmanland för investeringar i deras jordbruksföretag. Medlen kommer från den Strategiska Planen 2023–2027.

2023 förnyades jordbrukspolitiken i Sverige och resten av EU. Varje land har nu en strategisk plan som beskriver landets jordbrukspolitik. EU:s nya gemensamma jordbrukspolitik har fokus på miljö och hållbarhet och att vi får konkurrenskraftiga företag som kan se till att vi har mat på borden. I den strategiska planen står det till exempel vilka mål vi ska uppnå och vad du kan få stöd och ersättningar för.

Västmanlands län har tilldelats 75 miljoner kronor genom den Strategiska planen som ska ges till investeringar som ska se till att matproduktionen i länet fortsätter och utvecklas. Länsstyrelsen fattar beslut om ansökningar om stöd till vissa särskilda investeringar i jordbruk som bidrar till vår matproduktion. Den första beslutsomgången har varit för perioden 3 januari-30 april med en budget på sju miljoner kronor. 3,7 miljoner har redan beviljats till fem företagare. Det här är de första besluten inom ramen för den nya strategiska planen och fler är på gång.

De fem investeringarna:

·       Byggnation av ett fårstall i Västerås för cirka 130 djur, 522 000 kronor.

·       Ett växthus i Köping för odling av pumpor och tomater, 80 000 kronor.

·       En investering i täckdikning i Köping som medför en bärkraftig växtodling, 188 000 kronor.

·       Investering i en hall för förvaring av potatis i Sala, 491 000 kronor.

·       Investering i en spannmålsanläggning i Kullinge, Köping, 2 400 000 kronor.

De här investeringarna kommer tillsammans att bidra till en högre matproduktion i vårt län, säger Indi Persson på Länsstyrelsen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss