Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlade insatser ger mer betesmark

En betesmark med lövträd och enbuskar.

Länsstyrelsen har drivit ett projekt för att öppna upp igenväxta betesmarker utanför Kungsör. Projektet har genomförts i ett fint samarbete med markägare i området, lokala entreprenörer och kommunen. Idag visade projektdeltagarna upp resultatet för flera lokala politiker och en riksdagsledamot.

Landshövding Johan Sterte välkomnade projektdeltagarna, riksdagsledamot Vasiliki Tsouplaki (V), Anderas Silversten (S), Arboga kommun, Mikael Peterson (S) och Madelene Fager (C), Kungsörs kommun, ut till betesmarkerna vid naturreservatet Skäret. Under förmiddagen fick de veta mer om projektet och se resultatet av arbetet under en rundvandring bland de mäktiga ekarna.

I det här området kring västra delen av Mälaren är det fullt av olika sällsynta arter som lever i ekar och andra gamla ädellövträd. Det största hotet mot de här arterna är att markerna inte betas och växer igen. Både träden och de arter som lever där riskerar att dö om det händer, berättar Karin Sandberg, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Betesmarkerna är också viktiga för lokal livsmedelsproduktion och sysselsättning. Inte minst kan ett aktivt lönsamt lantbruk skapa förutsättningar för att fler vill bo och verka på landsbygden. Så det här projektet är viktigt ur flera aspekter, säger Emelie Uddenberg, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen

Området som restaurerats ligger vid naturreservatet Skäret, strax söder om Valskog i Kungsörs kommun. Den 15 hektar stora ekhage som betades innan har utökats med 25 hektar. I det restaurerade området har träd, sly och hassel som växer upp i ekarnas kronor tagits bort för att skapa utrymme åt de stora träden.

Och om man räknar in den öppna marken så har vi nu skapat en 65 hektar stor betesmark som kommer att gynna mängder av arter,säger Karin Sandberg

Förutom att ytor har öppnats upp har gammal taggtråd tagits bort och ersatts av elstängsel. Projektet som startade i januari 2022 bygger på ett samarbete med markägare, lokala entreprenörer och Kungsörs kommun.

Ett så här stort projekt hade aldrig gått att genomföra om vi inte hade haft ett så bra samarbete med både markägare och djurhållare, säger Emelie Uddenberg.

På dagens invigning kunde vi visa på hur området kommer att se ut om några år. Vi har också kunnat jämföra det nyrestaurerade området med ett område där restaurering ännu ej genomförts och se vilken enorm skillnad det är, avslutar Karin Sandberg.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss