Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Logga för LOVA-projekt

LOVA ger en möjlighet för kommuner och ideella sammanslutningar att söka bidrag för att genomföra lokala åtgärder för bättre vattenmiljö.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär att man kan få upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Bredden för vilka projekt som kan få stöd har dessutom ökat.

LOVA-bidrag ansöker man hos Länsstyrelsen.

Sista ansökningsdatum för LOVA-bidrag 2020 är den 30 november 2019.

Vilka kan söka?

Kommuner, ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa kan söka bidrag.

LOVA-bidraget får användas till:

 1. Övergödning är prioriterat med fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.
 2. Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön.
 3. Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn).
 4. Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Ansökan om LOVA-bidrag

För att Länsstyrelsen ska kunna bevilja bidrag behöver du beskriva vad du ska göra i ditt projekt. Detta gör du genom att fylla i ansökningsblanketten för LOVA samt skicka med en utförlig beskrivning av projektet i en bilaga.

Tid för ansökan

Sista ansökningsdatum för LOVA-bidrag 2020 är den 30 november 2019.

 Gör din ansökan så här:

 1. Välj den blankett som är aktuell utifrån vilken åtgärdsinriktning projektet ska ha. Länkarna går till blanketter i wordformat på Havs- och vattenmyndighetens webbplats:
  Övergödninglänk till annan webbplats
  Fritidsbåtarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Förlorade fiskeredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Andra åtgärder i vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 2. Beskriv utförligt vad projektet handlar om i en bilaga.
 3. Skriv under och skicka din ansökan till: vastmanland@lansstyrelsen.se

Anvisningar för att fylla i ansökningsblanketten

Behöver du ytterligare hjälp för att fylla i blanketten hittar du anvisningar för respektive åtgärdsinriktning hos Havs- och vattenmyndigheten:

Anvisningar för ansökningsblanketter för LOVA (Havs- och vattenmyndigheten)länk till annan webbplats

Slutrapportering av beviljat stöd för LOVA-bidrag

Efter att LOVA-projektet är avslutat ska du skicka in en slutrapport för projektet. Detta gör du genom att fylla i blanketten för slutrapportering. Kostnader för projektet ska du verifiera med fakturor.

För strukturkalkningsprojekt och kalkfilterdiken ska du även fylla i en redovisningsfil som du hittar under rubriken "Slutrapportering av ditt LOVA-projekt för strukturkalkning".

Tid för slutrapportering

Tiden för när du ska slutrapportera ditt projekt finns i beslutet om beviljat LOVA-bidrag.

Så här slutrapporterar du

 1. Fyll i blanketten Slutrapporteringsblankett för LOVAlänk till annan webbplats
 2. Skriv under blanketten. Skriv in projektets diarienummer i ämnesraden i e-posten och skicka in din slutrapport tillsammans med fakturor som verifierar kostnaderna i projektet till vastmanland@lansstyrelsen.se 

Slutrapportering av ditt LOVA-projekt för strukturkalkning

 1. Fyll i blanketten. Slutrapporteringsblankett för LOVAlänk till annan webbplats
 2. Skriv under blanketten.
 3. Fyll i redovisningsfilen Redovisningsfil för strukturkalkningsprojektExcel
 4. Skriv in projektets diarienummer i ämnesraden i e-posten och skicka in din slutrapport tillsammans med fakturor som verifierar kostnaderna i projektet till vastmanland@lansstyrelsen.se 

Anvisningar för att fylla i blanketten för slutrapportering

Behöver du ytterligare hjälp för att fylla i blanketten hittar du anvisningar här:

Anvisningar för slutrapporteringsblankett för LOVA (Havs- och vattenmyndigheten)länk till annan webbplats

Kontakt