Om coronaviruset och covid-19

Information om covid-19 och Länsstyrelsens uppdrag kopplat till coronapandemin.

KALENDER

 • 28 29 sep 2021 Klocka som ikon 09.00 - 16.00
  Bygg en gärdsgård Lär dig att bygga en traditionell gärdsgård från grunden. Du får veta vad man använder för virke och hur den sörmländska traditionen ser ut. Vi provar på de olika momenten, pratar teori  och sätter up...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 28 sep 2021 Klocka som ikon 09.00 - 12.00
  Marknadsför ditt landsbygdsföretag med storytelling Välkomna till en digital föreläsning i Storytelling. Lär dig hur historien om ditt landsbygdsföretag kan bli lönsamma upplevelser.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 28 sep 2021 Klocka som ikon 09.00 - 11.00
  Hur påverkas barns rättigheter vid en samhällskris? Barnombudsmannen har följt och undersökt vilka konsekvenser pandemin och de åtgärder som har vidtagits har haft på de rättigheter som barn har enligt barnkonventionen.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 28 sep 2021 Klocka som ikon 13.00 - 15.00
  Hur blir vårt brottsförebyggande arbete ännu bättre? Mälardalens högskola har utvärderat arbetet med lägesbilder och medborgarlöften i Fagersta och Ludvika kommun. Syftet med utvärderingen är att stärka det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet i ...

  Anmälningsdatum är passerat

Om oss

Krisberedskapsveckan 2021 har tema demokrati

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj från MSB. Kampanjen ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs i år vecka 39.

Om oss

Jobba hos oss

Många pratar om det hållbara samhället. På Länsstyrelsen jobbar vi med det varje dag. Är du vår nästa kollega?

Foto: Pia Nordlander

Om oss

Vår landshövding

Minoo Akhtarzand är landshövding i Västmanlands län. Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen.

NYHETER

 • 2021-09-28

  Stig till Gniens fågeltorn rustas

  Under hösten kommer Länsstyrelsen att göra förbättringsarbeten i naturreservatet Gnien i Surahammars kommun. Stigen till fågeltornet i reservatet kommer att grusas och spången ska rustas. Det här innebär bland annat att parkeringen kommer att vara avstängd under arbetets gång och att besökare istället får parkera på en grusplan 300 meter längre söderut.
 • 2021-09-27

  Västmanland har genomfört övning Höststorm

  Länsstyrelsen genomförde under vecka 38 en heldagsövning på temat höststorm. Samtliga krisberedskapsaktörer i länet och SM...
 • 2021-09-24

  För dig som har tillstånd för uppfödning av hund och katt

  Efter ett förtydligande från Jordbruksverket så vill Länsstyrelsen upplysa om att alla kullar som föds hos en fodervärd, m...
 • 2021-09-23

  Covid-19-lagen och serveringslagen förlängs

  Igår, den 22 september 2021, beslutade riksdagen att förlänga lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning...