Aktuella vädervarningar i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Är du intresserad av en lantbruksfastighet?

En person sitter på trappsteget till en grånad fäbod. Den ligger vid skogsbrynet och stora granar tornar upp sig i bakgrunden.

Nu kan du ta del av Länsstyrelsen Västernorrlands pågående tillståndsprövningar av lantbruksfastigheter i länet på vår webbplats. Du har också möjlighet att prenumerera för att få avisering till din e-post om aktuella tillståndsprövningar. Om du är intresserad av en fastighet kan du anmäla ditt intresse till oss.

Du som är intresserad av en lantbruksfastighet under tillståndsprövning har möjlighet att anmäla intresse för fastigheten till oss. Du behöver kunna styrka din bosättning eller din tänkta bosättning i ett glesbygdsområde i samma kommun som fastigheten ligger i, alternativt att du har ett behov av stärkt sysselsättning.

Information om pågående prövningar blir mer lättillgänglig

Vi kommer att publicera aktuella tillståndsprövningar i länet på vår webbplats. Du kan prenumerera på pågående tillståndsprövningar. Du får då en avisering när vi publicerat en ny tillståndsprövning.

Vi väljer att börja publicera pågående tillståndsprövningar för att uppmärksamma intressenter att möjligheten finns att anmäla intresse. Vi har sett ett behov av mer lättillgänglig information kring vilka prövningar som pågår i länet, säger Linnea Solander, handläggare på Länsstyrelsen Västernorrland.

Vad är förvärvstillstånd?

Om du köper eller får en fastighet i glesbygdsområde som klassas som lantbruksfastighet, kan ett förvärvstillstånd behövas för att få lagfart.

  • Fysiska personer ska söka förvärvstillstånd om en lantbruksfastighet övertas i glesbygdsområde.
  • Juridiska personer ska söka förvärvstillstånd om en lantbruksfastighet övertas från fysisk person eller dödsbo, oavsett fastighetens geografiska läge. Juridiska personer ska även söka förvärvstillstånd vid övertagande från annan juridisk person där fastigheten är belägen i glesbygdsområde.

Mer information

För att ta del av information om förvärvstillstånd och vilka undantag som finns från regeln om tillstånd, prenumerationsmöjligheter samt hur du anmäler intresse, besöker du sidan Förvärv av lantbruksfastigheter:

Förvärv av lantbruksfastigheter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss