Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gängsnacket – ett samtal vi behöver ta för att skapa en barndom utan brott

Siluetten av ett barn som står i en mörk korridor.

Hur kan vi förhindra att barn och unga dras in i kriminella gäng? Det är en viktig och komplicerad fråga. Lösningen är insatser från många olika personer och organisationer.

Guiden Gängsnacket riktar sig till föräldrar och andra vuxna med information om risken att barn kan bli rekryterade eller lockade in i kriminella gäng. Länsstyrelserna och polisen har tillsammans tagit fram guiden inom ett gemensamt projekt som initierades av Västerås stad 2021.

- Vi har fått till oss att det finns ett stort behov hos aktörer att nå ut med den här typen av information. Att föräldrar och andra viktiga vuxna har goda och nära relationer till barn där de engagerar sig i barnens liv är en skyddsfaktor. Gängsnacket kan ge stöd till vuxna att uppmärksamma risker och föra en dialog om risker med gängkriminalitet, säger Ulrika Viklund Brottsförebyggande samordnare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Tillsammans har vi belyst frågan från olika perspektiv

Vi har genomfört arbetet inom ramen för uppdragen rörande brottsförebyggande, ANDTS, och föräldraskapsstöd. Under processen har vi samverkat med en rad andra myndigheter, civilsamhällesorganisationer, kommuner och forskare.

- Det har varit viktigt för oss att belysa frågan från våra olika uppdrags perspektiv. Andra samhällsaktörers kunskap om området har därför varit avgörande i framtagandet av denna broschyr och vi är tacksamma över att så många valt att vara en del i detta viktiga arbete, berättar Sofia Herlitz, nationell samordnare för länsstyrelsernas ANDTS-samordning.

Materialet är översatt till nio språk

Gängsnacket har översatts till nio språk och till den finns en handledning som går att använda som stöd och fördjupning för yrkesverksamma som i sin yrkesroll delar ut information och pratar om gängkriminalitet.

- Gängsnacket är en viktig pusselbit i att motverka nyrekryteringen av barn och unga. Det är en del i det förebyggande arbetet som saknats och varit efterfrågat, säger Malin Wiktoreng, nationell brottsförebyggande samordnare för länsstyrelserna.

Gängsnacket – broschyr och handledning, Länsstyrelsen Västmanland Länk till annan webbplats.

Mer information

Vill du veta mer om detta - ta kontakt med den brottsförebyggande samordnaren vid Länsstyrelsen Västernorrland: Ulrika Viklund.

Mer information om länsstyrelsens brottsförebyggande arbete i länet finns även på följande sida:

Brottsförebyggande arbete

Kontakt

Ulrika Viklund

Samordnare för brottsförebyggande arbete

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss