Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lediga jobb

Här hittar du våra lediga jobb. När vi har lediga tjänster listas de på denna sida. Är listan tom har vi inga lediga befattningar just nu. Välkommen med din ansökan! 

Vid frågor om aktuella jobb eller pågående rekryteringar - kontakta HR-utvecklare Maria Hagberg via e-post: maria.y.hagberg@lansstyrelsen.se eller via telefon: 073-025 84 95.

Vi har upphandlat ett nytt rekryteringverktyg, och håller på att fasa ut vårt tidigare verktyg. Under en period ligger därför en del rekryteringar i vårt gamla verktyg, och andra i det nya. Därför kan det både finnas lediga jobb att söka samtidigt som det står att det inte finns lediga jobb. 

Så här fungerar det att ansöka

Ansökning sker digitalt. Vi tar endast emot ansökningar till våra utannonserade tjänster. Vi har inte möjlighet att bevaka allmänna intresseanmälningar eller spontanansökningar.

Våra annonser finns även på Arbetsförmedlingen, Offentliga jobb och Myndighetsnätverket samt på Facebook och Linkedin.

Kompetensbaserad rekrytering

Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering — en rekryteringsmodell som fokuserar på sökandes kompetenser och som underlättar en objektiv och rättvis bedömning av kandidater. Modellen innebär att arbeta på ett strukturerat sätt under hela processen med fokus på att rätt kompetens rekryteras i förhållande till upprättad kravprofil.

 • När du kommer till länsstyrelsen anmäler du dig i receptionen och så kommer någon av oss som ska vara med under intervjun att möta upp dig.
 • Genomförs intervjun via Skype kommer du få en inbjudan till intervjun via e-post. Testa gärna länken i god tid innan.
 • Under intervjun kommer du att få en kort information om länsstyrelsen och den enhet som den sökta befattningen finns på. Du får också veta mer om arbetsuppgifterna.
 • Därefter följer en kompetensbaserad intervju. Det innebär att vi på ett strukturerat sätt ställer frågor om tidigare meriter, nuläge och framtidstankar. Du kommer att få ge konkreta exempel på faktiska situationer du varit med om i ditt arbetsliv utifrån olika kompetensområden som är viktiga för den sökta befattningen.
 • Ofta ingår det i rekryteringsprocessen att genomföra ett arbetsprov. Arbetsprovet görs oftast innan intervjun men vi pratar också om själva arbetsprovet under intervjun.
 • Hela intervjutillfället tar vanligtvis 1,5-2 timmar.

 • Kopior av examensbevis eller aktuella studieintyg.
 • Andra relevanta intyg för tjänsten.
 • Om körkort är ett krav för tjänsten, ta med körkortet till intervjun.

Dina ansökningshandlingar

Vi returnerar inga ansökningshandlingar efter avslutat rekryteringsärende. Tiden för en rekryteringsprocess tar normalt 7-9 veckor. Tillsatta tjänster och avbrutna rekryteringar annonseras här på vår webbplats.

Här ser du vilka tjänster som är nyligen är tillsatta. Är listan tom så har vi inte tillsatt några tjänster.


 • Planhandläggare
  Länsstyrelsen har beslutat att anställa Malva Andersson som Planhandläggare på Samhällsbyggnadsenheten. Sista dag för överklagan är den 13 juli 2022.

 • Handläggare landsbygdsprogrammet
  Länsstyrelsen har beslutat att anställa Emma Bergenholtz som handläggare landsbygdsprogrammet. Sista dag för överklagan är den 13 juli 2022.

 • Säsongsanställd fältpersonal
  Länsstyrelsen har beslutat att anställa Sören Nordin och Emma Zeigler som säsongsanställd fältpersonal. Sista dag för överklagan är den 5 juli 2022.

 • Nationalparksvärd till Skuleskogens nationalpark
  Länsstyrelsen har beslutat att anställa Jenny Opheim Johansson, Axel Lemoine, Vanessa Gerland Fontana, Assar Uebel och Johan Magnusson som nationalparksvärdar till Skuleskogens nationalpark. Sista dag för överklagan är den 5 juli 2022.

 • Naturvårdshandläggare i marina miljöer
  Länsstyrelsen har beslutat att anställa Louise Bergqvist som Naturvårdshandläggare i marina miljöer. Sista dag för överklagan är den 5 juli 2022.

 • Miljöhandläggare med inriktning vattenförvaltning – hydromorfologi
  Länsstyrelsen har beslutat att anställa Viktor Eriksson Solander som Miljöhandläggare med inriktning vattenförvaltning – hydromorfologi. Sista dag för överklagan är den 5 juli 2022.

 • Naturvårdare i marina miljöer
  Länsstyrelsen har beslutat att anställa Sara Dahlén som naturvårdare i marina miljöer. Sista dag för överklagan är den 4 juli 2022.

Om du är missnöjd med länsstyrelsens beslut kan du överklaga tillsättningen till Statens överklagandenämnd.

Överklagan ska skickas till länsstyrelsen, som tillsammans med eget yttrande skickar det vidare till Statens överklagandenämnd där det slutgiltiga beslutet tas. I din överklagan ska du tala om:

 1. Vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange ärendets referensnummer.
 2. Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.
 3. Hur du anser att beslutet ska ändras.

Underteckna sedan brevet, förtydliga namnteckningen och ange din adress samt telefonnummer. Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt så ska du skicka med dessa.

För att din överklagan ska kunna prövas måste vi ha fått ditt brev senast tre veckor från det att beslutet om tillsättning anslagits på anslagstavlan vid Länsstyrelsens reception på Pumpbacksgatan 19 i Härnösand.

2022-02-04: Tillsättningen av vattenförvaltare - hydromorfologi, som utlysts med dnr 112-12446-2021 avbryts. Tillsättningsärendet avslutas därmed.

Kontakt

Elisabeth Edmark Lundgren

HR-chef

Vid frågor om aktuella jobb eller pågående rekryteringar, kontakta:

Maria Hagberg

HR-utvecklare