Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lediga jobb

Här hittar du våra lediga jobb. När vi har lediga tjänster listas de på denna sida. Är listan tom har vi inga lediga befattningar just nu. Du finner även information om vår rekryteringsprocess och tillsatta tjänster. Välkommen med din ansökan! 

Vid frågor om aktuella jobb eller pågående rekryteringar - kontakta HR-utvecklare Maria Hagberg via e-post: maria.y.hagberg@lansstyrelsen.se eller via telefon: 0611-34 91 03.

Tjänster att söka

Energi- och klimatstrateg

Som energi- och klimatstrateg kommer du att organisera och genomföra länsstyrelsens uppdrag att samordna och leda det regionala energi- och klimatarbetet. I dialog med privata och offentliga aktörer reviderar du och omsätter den regionala energi- och klimatstrategin till gemensamma åtaganden och aktiviteter för att bidra till de energi- och klimatpolitiska målen.

Energi- och klimatstrateg, Varbis webbplats Länk till annan webbplats.

 • Miljöhandläggare vilt (vikariat)

  Beskrivning
  Enheten Miljöanalys och viltförvaltning har ca 18 medarbetare som arbetar med att nå miljökvalitetsmålen, upprätthålla biologisk mångfald samt nå...

Prenumerera på jobbannonser

Länsstyrelsen har Varbi som rekryteringsverktyg. Om du vill prenumerera på jobbannonser från en eller flera länsstyrelser, registrerar du dig på Varbis webbplats.

Prenumerera på Länsstyrelsen Västernorrlands jobbannonser Länk till annan webbplats.

Så här fungerar det att ansöka

Ansökning sker digitalt. Vi tar endast emot ansökningar till våra utannonserade tjänster. Vi har inte möjlighet att bevaka allmänna intresseanmälningar eller spontanansökningar.

Våra annonser finns även på Arbetsförmedlingen, Varbi och Myndighetsnätverket samt på Facebook och Linkedin.

Kompetensbaserad rekrytering

Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering — en rekryteringsmodell som fokuserar på sökandes kompetenser och som underlättar en objektiv och rättvis bedömning av kandidater. Modellen innebär att arbeta på ett strukturerat sätt under hela processen med fokus på att rätt kompetens rekryteras i förhållande till upprättad kravprofil.

 • När du kommer till länsstyrelsen anmäler du dig i receptionen och så kommer någon av oss som ska vara med under intervjun att möta upp dig.
 • Genomförs intervjun via Skype kommer du få en inbjudan till intervjun via e-post. Testa gärna länken i god tid innan.
 • Under intervjun kommer du att få en kort information om länsstyrelsen och den enhet som den sökta befattningen finns på. Du får också veta mer om arbetsuppgifterna.
 • Därefter följer en kompetensbaserad intervju. Det innebär att vi på ett strukturerat sätt ställer frågor om tidigare meriter, nuläge och framtidstankar. Du kommer att få ge konkreta exempel på faktiska situationer du varit med om i ditt arbetsliv utifrån olika kompetensområden som är viktiga för den sökta befattningen.
 • Ofta ingår det i rekryteringsprocessen att genomföra ett arbetsprov. Arbetsprovet görs oftast innan intervjun men vi pratar också om själva arbetsprovet under intervjun.
 • Hela intervjutillfället tar vanligtvis 1,5-2 timmar.

 • Kopior av examensbevis eller aktuella studieintyg.
 • Andra relevanta intyg för tjänsten.
 • Om körkort är ett krav för tjänsten, ta med körkortet till intervjun.

Dina ansökningshandlingar

Vi returnerar inga ansökningshandlingar efter avslutat rekryteringsärende. Tiden för en rekryteringsprocess tar normalt 7-9 veckor. Tillsatta tjänster och avbrutna rekryteringar annonseras här på vår webbplats.

Här ser du vilka tjänster som är nyligen är tillsatta. Är listan tom så har vi inte tillsatt några tjänster.


 • Fältpersonal med fokus på inventeringsarbete i vattenmiljöer
  Länsstyrelsen har beslutat att anställa Tove Lönneborg, Villemo Ulvrike, Andreas Karlsson Tiselius, Mikael Nilsson Saldiás, Daniel Sjöström, Mikael Sandberg, Endora Roberts, Linnea Sandström och Åsa Berglund som fältpersonal med fokus på inventeringsarbete i vattenmiljöer vid enheterna Miljöanalys och viltförvaltning och Skyddad natur. Sista dag för överklagan är den 20 juni 2024.

 • Miljöhandläggare med fokus akvatiska arter
  Länsstyrelsen har beslutat att anställa Tove Lönneborg som Miljöhandläggare med fokus akvatiska arter. Sista dag för överklagan är den 3 juni 2024.

Om du är missnöjd med länsstyrelsens beslut kan du överklaga tillsättningen till Statens överklagandenämnd.

Överklagan ska skickas till länsstyrelsen, som tillsammans med eget yttrande skickar det vidare till Statens överklagandenämnd där det slutgiltiga beslutet tas. I din överklagan ska du tala om:

 1. Vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange ärendets referensnummer.
 2. Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.
 3. Hur du anser att beslutet ska ändras.

Underteckna sedan brevet, förtydliga namnteckningen och ange din adress samt telefonnummer. Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt så ska du skicka med dessa.

För att din överklagan ska kunna prövas måste vi ha fått ditt brev senast tre veckor från det att beslutet om tillsättning anslagits på anslagstavlan vid Länsstyrelsens reception på Pumpbacksgatan 19 i Härnösand.

För närvarande har vi inga avbrutna rekryteringar.

Kontakt

Elisabeth Edmark Lundgren

HR-chef

Vid frågor om aktuella jobb eller pågående rekryteringar, kontakta:

Maria Hagberg

HR-utvecklare

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss