Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vattenläget i länet

Här hittar du information om vattennivåerna i länet, om torka och om översvämningar.

Vattenläget i länet varierar under året. Ibland uppstår torka och vi behöver spara på vatten. Situationen kan också vara den omvända, med höga vattenflöden och översvämningar.

Aktuell information om vattenläget

Du hittar aktuell information om flöden i vattendrag och grundvattennivåer på följande webbsidor:

Varningar, SMHI Länk till annan webbplats.

Flödesläget, SMHI Länk till annan webbplats.

Vattenwebb, SMHI Länk till annan webbplats.

Risk för vattenbrist, SMHI Länk till annan webbplats.

Grundvattennivåer, Sveriges geologiska undersökning Länk till annan webbplats.

Torka

När det råder torka finns det några saker du kan tänka på. Om du tar ytvatten eller grundvatten för bevattning kan det kräva tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken. Vid torka ökar även risken för skador av vattenuttag. För stora uttag av grundvatten kan till exempel leda till att brunnar i närheten sinar. Det kan också bli sättningar i byggnader.

Vattenuttag Länk till annan webbplats.

Beslut om restriktioner

Din kommun kan besluta om restriktioner för det kommunala dricksvattnet och till exempel införa bevattningsförbud. Kontakta din kommun om du har frågor.

Länsstyrelsen kan gå ut med en uppmaning om att inte använda ytvatten för bevattning. Denna uppmaning utfärdas då det är låga flöden i länets vattendrag och det finns risk för skada på naturmiljön. När vattentillgången är begränsad är det inte tillåtet att utan tillstånd pumpa upp vatten från vattendragen. Vid låga flöden kan varje större vattenuttag orsaka skada, men även summan av många små uttag kan skada växt- och djurlivet i vattendragen. För den som har tillstånd att ta ut vatten gäller de villkor som anges i tillståndet.

Spara på vatten

Vid torka kan du även behöva spara på vatten. Det finns flera saker du kan göra själv, till exempel duscha istället för att bada i badkar eller sätta ut en regnvattentunna. Tips för att spara vatten finner du exempelvis hos Livsmedelsverket respektive Havs- och vattenmyndigheten:

Använd vattnet smart, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Tips för att spara vatten, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Höga vattenflöden

Vid höga vattenflöden finns det några saker du kan tänka på. Om du bor i hus nära ett vattendrag, se över vad du kan göra för att skydda ditt hus mot översvämningar.

Översvämning, webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Du har som enskild fastighetsägare har stort ansvar för förebyggande åtgärder för att skydda sin egendom. Läs igenom försäkringsvillkoren för din fastighet, så att du vet vad som gäller vid till exempel översvämning. Försäkringsbolaget kan också ge förslag på förebyggande åtgärder.

Risk för ras och skred när vattnet sjunker undan

När vattnet sjunker undan ökar risken för ras och skred. Respektera eventuella avspärrningar och håll ett säkert avstånd om du är ute och tittar på vattenflödena. Det finns risk för ras om du går för nära. Strömmarna i vattnet är starka.

Varningstecken på skred, Statens geotekniska institut Länk till annan webbplats.

Kontakt

Viveka Sjödin

Enhetschef, Samhällsbyggnad

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss