Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Miljöövervakning

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

Länsstyrelsen övervakar länets miljö

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

Det är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten som är huvudansvariga för miljöövervakningen i Sverige. En del av miljöövervakningen i länet gör Länsstyrelsen på uppdrag av dessa myndigheter. Ibland gör vi detta genom samverkan, där Länsstyrelsen förtätar de nationella undersökningarna, i tid eller i rum.

En del av miljöövervakningen i länet gör vi för att särskilt studera regionala miljöfrågor. Vi väljer att undersöka de frågor som är viktiga just i vårt län.

Alla länsstyrelser har ett program för sin miljöövervakning som gäller mellan åren 2021-2026.

Kontakta Länsstyrelsen Västernorrland för att få veta mer om vårt länsprogram. Mer information finns även på den länsstyrelsegemensamma webbplatsen för regional miljöövervakning:

Regional miljöövervakning Länk till annan webbplats.

Nationella datavärdar

Vi rapporterar våra resultat från miljöövervakningen till de så kallade nationella datavärdarna. I och med detta blir data från miljöövervakningen i hela Sverige tillgängliga för alla som är intresserade.

Statistik och miljödata på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Miljöövervakning på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Hälsa

Den hälsorelaterade miljöövervakningen undersöker hur olika miljöfaktorer påverkar vår hälsa. Hälsoskadliga miljöfaktorer kan till exempel vara luftföroreningar, buller, tobaksrök eller skadliga ämnen i livsmedel.

1986 skedde en kärnkraftsolycka i Tjernobyl i Ukraina. På grund av nedfallet från olyckan hamnade radioaktivt cesium (cesium-137) i marker och vatten i vissa områden i Sverige. Det största nedfallet skedde i stora områden av södra och mellersta Norrland, från norra Uppland och Västmanland till och med Västerbotten. De högsta cesiumhalterna uppmättes runt Gävle och i Sundsvalls- och Härnösandstrakten. De första åren efter olyckan undersökte Livsmedelsverket och andra myndigheter en rad livsmedel. Och än i dag hittar man cesium i vildsvinskött, renkött, annat vilt, insjöfisk och svamp. Men i Sverige är risken för hälsan på grund av cesium i maten liten. Det gäller både maten i butiken och det egna viltköttet, fisken och svampen, enligt Livsmedelsverket.

Radioaktiva ämnen - cesium hos Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Tjernobylolyckan - läget efter 25 år Länk till annan webbplats.

Det har gjorts många olika undersökningar i länet sedan Tjernobylolyckan. De flesta har utförts på uppdrag av kommunerna då de under lång tid erbjöd gratis mätning. Det råder varierande kvalité på detta dataset. Information om mätresultaten kan du hitta i Cesiumdatabasen hos Strålsäkerhetsmyndigheten. I Cesium­databasen finns resultat från alla tillgängliga cesium­mätningar i olika typer av prov­slag.

Cesiumdatabasen hos Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Miljöövervakning och radioaktiva ämnen hos Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

I samband med att kvicksilver i insjöfisk följdes upp under 2007–2008 så analyserades även cesium-137. Mer om detta finner du i rapporten Kvicksilver i insjöfisk:

Kvicksilver i insjöfisk - Uppföljning av kvicksilverhalterna i Västernorrlands län 2007 och 2008 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon växel 0611-34 90 00