Länsstyrelsen Västernorrland – Västernorrland

Illustration med en karta över delar av norra Europa där Sverige är färgmarkerat. Och Västernorrlands län är utlyft i en annan färg.

Länsstyrelsens roll i den gröna etableringen

Flera industrietableringar är på gång i länet. Det är en del i omställningen för en hållbar industriell utveckling. Länsstyrelsen Västernorrland har en viktig roll när det gäller prövning av tillstånd och se till att etableringarna görs med hänsyn till alla de intressen och värden som finns i områdena. Vi beskriver processen för tillståndsprövning och läget just nu i de olika projekten.

KALENDER

 • 11 mar 2024 Klocka som ikon 18.30 - 20.00
  Ägarskifte del 1: Hur startar processen? Vill du ta över eller överlåta ett lantbruk men är osäker på hur du går till väga? I vår tredelade föreläsningsserie lär du dig mer om hur processen går till, om psykologisk motståndskraft och positiv...

  Anmäl dig här – senast 7 mars

 • 13 mar 2024 Klocka som ikon 08.30 - 15.00
  Handläggarträff för detaljplanerare och översiktsplanerare i Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland bjuder in till handläggarträff den 13 mars i Härnösand. Träffen syftar till att lyfta aktuella planeringsfrågor och ge tid för samtal och dialog planerare emellan.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 14 mar 2024 Klocka som ikon 13.00 - 14.15
  Digital seminarieserie - Kommunikation i totalförsvaret (del 2) Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland bjuder in till en digital seminarieserie i fyra delar med fokus på kommunikation i totalförsvaret.

  Anmäl dig här – senast 11 mars

 • 19 mar 2024 Klocka som ikon 14.00 - 16.00
  Lansering av länets nya jämställdhetsstrategi Välkomna på lansering av länets nya jämställdhetsstrategi Ett jämställt Västernorrland 2024-2027. Strategin pekar ut den riktning och de prioriteringar vi tillsammans i länet behöver göra för att bli ...

  Anmäl dig här – senast 11 mars

Närbild på ett lodjur som står i snön i ett snår. 

Djur

Nu är årets licensjakt på lodjur igång i länet

Årets licensjakt på lodjur pågår den 1 mars-15 april, om inte jakten avlyses innan dess. Här hittar du information och nummer för att anmäla fällt lodjur eller för att höra om återstående tilldelning.

Samhälle

Motortrafik i naturen

För dig som gillar att färdas över snötäckta vidder på snöskoter, gäller speciella regler. Här finns information om vad som gäller för motortrafik i naturen.

Samhälle

Sök bidrag för integrationsinsatser

Nu kan kommuner, kommunalförbund och ideella organisationer söka bidrag för olika insatser riktade till asylsökande, skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet, nyanlända eller ensamkommande barn.

Porträttbild på kvinna med grå page, svarta glasögon och en svart tröja med blommiga slag.

Om oss

Landshövding och länsråd

Carin Jämtin är landshövding för Västernorrlands län. Hör henne berätta om hur hon ser på sin roll, förutsättningarna i länet och länsstyrelsens roll i utvecklingen.

Natur och landsbygd

Dags att ansöka om jordbrukarstöd

Som lantbrukare kan du söka jordbrukarstöd för att sköta mark och djur. SAM-internet har öppet till och med den 11 april.

Snöigt landskap med ungtallar som vajar i vinden. Två personer står redo att sätta på sig skidor och susa ner för en brant. De har utsikt över havet där de står.

Besöksmål

Vintervänliga naturreservat

Är du sugen på att upptäcka nya platser i länet? Visste du att det finns reservat som går att besöka även på vintern? Bocka i "vintervänligt" i Hitta via filtrering på Besöksmål, så hittar du dit!

NYHETER

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss