Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Den som har ett förordnande som notarius publicus har ansvar för att säkerställa att förordnandet är giltigt när den utför uppdrag. Länsstyrelsen skickar inga påminnelser om eventuell förnyelse.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
  • förse handlingar med apostille (en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta).

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Notarius publicus i Västerbotten

Lycksele kommun

Advokat Mikael Stenman
AdvokatTeamet, Borgaregatan 11, Lycksele
Telefon 0950-266 00

Christer Normark (biträdande notarius publicus)
Jägmästaregatan 1, Lycksele
Telefon 070-666 28 42
christer.normark@lycksele.se

Skellefteå kommun

Advokat Fredrik Elveros
Elveros Advokatbyrå AB, Lasarettsvägen 19, Skellefteå
Telefon 0730-64 83 82
fredrik@elveros.se

Umeå kommun

Advokat Anders Johnsson
Ahlgrens Advokatbyrå, Renmarkstorget 8, Umeå
Telefon 090-77 83 10
info@ahlgrens.nu

Advokat Christer Ärlestig (biträdande notarius publicus)
Ahlgrens Advokatbyrå, Renmarkstorget 8, Umeå.
Telefon 090-77 83 10
info@ahlgrens.nu

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss