Ansök om ersättning för vigslar

Här kan du ansöka om ersättning för förrättade vigslar. Ersättning betalas ut en gång per år, året efter vigslarna.

För utbetalning behöver du lämna in underlag som visar att du förrättat de vigslar du ansöker om ersättning för. Underlagen utgörs av vigselprotokoll i original. De ska lämnas till den Länsstyrelse som förordnat dig, senast i januari året efter vigseln ägt rum.

Ansök i webbformuläret eller på vår blankett

Blankett för ansökan om ersättning för vigslar Pdf, 103 kB.
Ange e-postadress dit bekräftelse ska skickas.

Ange kommun
Senast förordnad till och med
Senast förordnad till och med
Ange datum
Jag har ett förordnande som gäller tills vidare * (obligatorisk)
Jag har ett förordnande som gäller tills vidare


Ersättning
Den första vigseln per dag ersätts med 110 kr. Följande viglsar 30 kr per vigsel. Utför du exempelvis 5 vigslar blir ersättningen: 1*110+ 30*4=230 kr

Ange datum för genomförda vigslar, antal vigslar och total ersättning du ansöker om.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss