Fiskrekrytering längs Västerbottenskusten

Denna rapport redovisar två års fältarbete längs kusten som utförts i syfte att förbättra kunskapsläget om viktiga lek- och uppväxt områden för varmvattenfisk. Arbetet bidrar till att uppnå miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård som lyder: ”senast år 2015 ska betydelsefulla reproduktionsområden längs kusten och i kustmynnande vattendrag för havsöring, harr, sik, siklöja, strömming, abborre och gädda vara identifierade och ha ett adekvat skydd". Resultaten från rominventeringen är direkt användbara för planering och förvaltning av kusten för länsstyrelsen och viktiga områden som inte har besökts och områden som borde besökas på nytt för att underlaget ska bli fullständigt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__5&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss