Inventeringar av brandgynnade insekter i Västerbottens län 2005-2006

Länsstyrelsen i Västerbotten har inom ramen för arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter inventerat brandgynnade insekter i länet. Inventeringarna har fokuserat på arter inom åtgärdsprogrammet för brandgynnade insekter och åtgärdsprogrammet för hotade skalbaggar på björk. Under åren 2005 – 2006 genomfördes tre olika inventeringar. År 2005 eftersöktes vedskalbaggar på brandfält i länet och år 2006 genomfördes riktade inventeringar efter spetshörnad barkskinnbagge och rökdansfluga. Dessa tre inventeringar sammanfattas nu i en rapport.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__13&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss