Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kräftpest finns kvar i Skellefteälven – nytt beslut om restriktioner

Länsstyrelsen har fattat ett nytt beslut om att förklara en del av Skellefteälven för kräftpestsmittad. Det tidigare beslutet har löpt ut och undersökningar visar att smittan finns kvar i en del av älven.

Tyvärr finns fortfarande en risk att smitta kan spridas till andra vattendrag där det finns flodkräftor. Därför fattar vi ett nytt beslut som gäller under 2024, säger länsfiskekonsulent Ulf Carlsson.

För att minimera risken att kräftpesten sprids till andra vatten gäller ett antal restriktioner. I det område som förklarats för smittat är det är förbjudet att:

  • fånga kräftor,
  • saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor,
  • använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där den fångats.

Fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål får inte flyttas från området utan att först ha desinficerats.

Karta över området.

Sträckan nedströms Rengårds kraftstation fram till Selsforsens regleringsdamm som förklaras för kräftpestsmittad 2024.

Gäller för en mindre del av älven

Under 2022 konstaterades ett omfattande utbrott av kräftpest i Skellefteälven. Länsstyrelsen förklarade då sträckan från regleringsdammen vid Rengårds kraftstation och ut till havet för smittad. Beslutet gällde fram till december 2023.

Under 2023 gjorde Skellefteå kommun i samarbete med Länsstyrelsen undersökningar om pestsporer fanns kvar i vattnet och om man kunde hitta en smittkälla. Vi kunde konstatera viss smitta i närheten av Rengårds kraftstation. Längre ner i vattendraget hittades varken smitta eller flodkräftor som överlevt kräftpestutbrottet.

Länsstyrelsen har därför i samråd med bland andra Sveriges veterinärmedicinska anstalt gjort bedömningen att det fortfarande finns skäl att förklara älven uppströms Selsforsens regleringsdamm för kräftpestsmittad. Det nya beslutet gäller alltså ett mindre område än det tidigare beslutet, men är väl tilltaget för att det ska finnas en stor säkerhetsmarginal upp till det område där smitta konstaterades under 2023.

Planerad undersökning vid Kvistforsen

Under 2024 kommer flodkräftor att sättas in i Kvistforsens fiskodling för att se om de smittas med kräftpest. Fiskodlingen har sitt vattenintag i magasinet som ligger direkt nedströms Selsforsdammen och kräftorna kommer med största sannolikhet att bli infekterade om smitta finns i vattnet. Detta är en ytterligare åtgärd för att kontrollera att kräftpest inte förekommer nedströms Selsforsdammen.

Kräftornas hälsa kontrolleras dagligen och om smitta upptäcks kan nödvändiga åtgärder snabbt sättas in. Länsstyrelsen bedömer därför att området nedströms Selsforsens regleringsdamm inte behöver ingå i det område som förklaras kräftpestsmittat.

Kräftpesten i Skellefteälven

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss