Plötslig ishalka i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Regional samverkan för vandringsleder i Västerbottens län

I Västerbottens län pågår ett projekt för regional samverkan om vandringsleder med brett deltagande av aktörer.

Olika organisationer förvaltar idag Västerbottens vandringsleder. När allt fler vill vistas i naturen ökar behovet av lättillgängliga och tydliga ledstarter, information om vad som finns längs stigen, avstånd och service.

Projektets ska

  • ta fram en ledmanual och utbildningsmaterial för skyltning och märkning av leder,
  • implementera Nationellt ramverk för vandringsleder,
  • skapa en modell för hållbar regional samverkan.

Arbetsgrupper:

  • ledmanual
  • hållbara transporter
  • lokal historia och berättande.

Om projektet

I projektet deltar alla kommuner i Västerbotten, Region Västerbotten, Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka, VIKOM (Vindelälvskommunerna ekonomisk förening), Visit Umeå, Gold of Lapland och Visit Skellefteå.

Projektet är finansierat av Naturvårdsverket.

Projektet pågår 2022–2024.

Arbetsgruppen består av Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå kommun och Visit Umeå.

Mål 2022-2024

Mål för aktuell projektperiod och tidigare perioder.

Mål 2024

Produktion och lansering av ledmanual för Västerbottens län. Utbildningsmaterial för skyltning och märkning av led.

Modell för hållbar regional organisering.

Mål 2023

Regional implementering av Nationellt ramverk för vandringsleder, modell för hållbar organisering.

Mål 2022

Gemensam utgångspunkt för regional samverkan vandringsleder

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss