Vitbergen

Vitbergen, ett stort och kuperat bergsområde, är ett av länets större sammanhängande urskogsartade områden utanför fjällkedjan. Vandringsleder leder in i reservatet där det finns vindskydd och en koja att rasta i.

Ett renoverat brandtorn med bra utsikt finns i reservatet.

I Vitbergen är det mest granskog att vandra genom. Men det finns också områden med grova tallar.  Stående döda träd, brutna stubbar och lågor (omkullfallna träd) visar att skogen är ostörd och liknar en riktig urskog. Vissa platser har spår efter gamla skogsbränder. Totalt finns det åtta dokumenterade bränder sedan 1750. Den senaste inträffade 1901.

Vandringsled och rastkoja

Kalvträsks byaförening arbetar med att göra reservatet besöksvänligt, och har dels renoverat det gamla brandtornet som finns på ett av bergen i reservatet och även gjort ett vindskydd och vandringsleder upp till toppen. På toppen finns en öppen koja att rasta i. Kojan går också att sova i. Det kan vara bra att ta med egen ved. 

Sparsamt påverkat

Området är mycket lite påverkat av människan genom tiderna. Bara vissa träd har huggits ner och på några ställen har det dikats. Men som helhet är området mycket lite påverkat och göra att sällsynta och rödlistade arter trivs.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vitbergen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vinfällen inräknade.
 • Framföra motordrivet fordon.
 • Anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Gräva upp eller plocka levande och döda växter.
 • Plocka eller insamla mossor, lavar och insekter.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1994, 1995
Storlek: 900 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000