Vitbergen

Vitbergen, ett stort och kuperat bergsområde, är ett av länets större sammanhängande urskogsartade områden utanför fjällkedjan.

Ett renoverat brandtorn med bra utsikt finns i reservatet.

Granskog av frisk blåbärsristyp dominerar men här återfinns också mindre partier med grovstammig tallskog samt bestånd av asp. Torrträd, brutna stubbar och lågor (omkullfallna träd) förekommer i varierande nedbrytningsstadier och vissa partier har spår efter skogsbränder. Totalt finns det åtta dokumenterade bränder sedan 1750, varav den senaste inträffade 1901.

Sparsamt påverkat

Lokal plockhuggning och viss dikning har skett men som helhet är området mycket sparsamt påverkat. Förekomst av sällsynta och rödlistade arter gör området mycket skyddsvärt.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vitbergen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vinfällen inräknade.
 • Framföra motordrivet fordon.
 • Anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Gräva upp eller plocka levande och döda växter.
 • Plocka eller insamla mossor, lavar och insekter.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1994, 1995
Storlek: 900 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000