Nalovardo

Nalovardo är ett lågfjäll i skogslandet öster om fjällkedjan i kilen mellan Laisälvens och Vindelälvens dalgångar. Det är uppbyggt av urberg. Den högsta delen, 762 meter över havet når över skogsgränsen.

Nordväst om topplatån ligger en skålformad sänka med myrar som omges av lägre skogsklädda berg. Vid en tjärn på Ravenåivemyran växer rostull på sin sydligaste kända växtplats i landet. Myrarna har förr i världen utnyttjats för myrslåtter, vilket rester av hölador och hässjor samt diffusa sildiken vittnar om.

Bra utsikt

Skogen på Nalovardo är urskogsartad och domineras av gran. På högre nivåer är den gles och lågväxt för att längre ner i sluttningarna bli sluten och högväxt. Från Nalovardo har man en bra utsikt över landskapet med det vida skogslandet, sjöarna i Vindelälvens system och fjällen längst bort i nordväst. En väg som tar av från vägen utmed Laisälven går upp till en toppstuga nära skogsgränsen. På sydsidan av Nalovardo finns en skidanläggning.

Utsikten från Nalovardo är en vacker upplevelse.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Nalovardo. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vinfällen inräknade.
  • Framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen.

Serviceinformation

  • Fiske
  • Informationstavla
  • Parkering
  • Skoterled
  • Tillgänglighet

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1992, 1995
Storlek: 4 900 hektar
Kommun: Sorsele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000