Lillträsket

Marken är genomgående frodig och främst bevuxen av gammal högrest granskog med enstaka inslag av tall. Granskogen är rikligt draperad av hänglavar.

Grova aspar och sälgar med lunglav förekommer sporadiskt i området liksom björk och gråal. Det finns spår efter brand och den senaste branden övergick skogen för uppskattningsvis 220–250 år sedan. Längs med sluttningen löper fuktstråk och i öster springer en kallkälla fram. I denna del förekommer relativt rikligt med stormfällda granar. Arter som rosenticka, tretåig hackspett och spindelblomster återfinns i området.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Lillträsket. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997
Storlek: 30,1 hektar
Kommun: Norsjö
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000