Gammplatsen

På Gammplatsen mitt i Lycksele kan du se mäktiga tallar som är 400-500 år gamla. Parkera vid Skogsmuseet på Gammplatsen och promenera mellan de gamla husen bort till naturreservatet där en stig tar dig runt bland de mäktiga träden.

En tallskog som översvämmas med jämna mellanrum och på så sätt blir näringsrik är mycket ovanligt. Nästan 500 olika insektsarter har hittats i reservatet. Det näringsrika området betades under 1800-talet vilket säkert har bidragit till den ovanligt rika faunan.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Gammplatsen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
 • Göra åverkan på träd, buskar eller vegetation i övrigt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Släppa fri hund eller katt.
 • Tälta och göra upp eld.
 • På ett störande sätt utnyttja radioapparat eller dylikt.
 • Skräpa ner med plåt, glas, avfall och dylikt.

Serviceinformation

 • Informationstavla
 • Kollektivtrafik
 • Parkering
 • Rastplats
 • Servering
 • Tillgänglighet
 • Vandringsled

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1971
Storlek: 7 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat